kretskort

platta med tryckta elektriska ledare och monterade elektroniska komponenter. – Alltså ett mönsterkort efter att de elektroniska komponenterna har monterats. Mönsterkort kallas ofta för kretskort, men i strikt terminologi är det skillnad.

[elektronik] [kort] [ändrad 14 augusti 2021]

kontantkort

  1. – mobiltelefonabonnemang som betalas i förskott. – Abonnenten kan ringa tills pengarna är slut, sedan måste hon betala igen. Att betala kallas för ”att tanka” telefonen. – Försäljning av anonyma kontantkort (eller oregistrerade kontantkort) är förbjudet från den 1 augusti 2022 (se riksdagens webbsidor). Köparna måste från den dagen registrera sig hos teleoperatören med namn, adress och personnummer. Anonyma kontantkort som redan var inköpta fick användas till den 31 januari 2023. Därefter måste innehavarna registrera sig. – Förbudet mot anonyma kontantkort motiveras med att sådana används av brottslingar (se brännartelefon). Kritiker har påpekat att de anonyma kontaktkorten kan behövas av andra än brottslingar, till exempel av förföljda kvinnor och av massmediers anonyma källor;
  2. – kontokort som inte är kreditkort. Vid betalning dras pengarna från ett konto som kunden i förväg har satt in pengar på;
  3. – numera ovanligt: betalkort som inte är knutet till ett konto, utan pengarna ”finns på kortet”. De representeras av sifferserier i ett minne på kortet. Om man tappar kortet tappar man pengarna. –Se Cashkort†.

[betalningar] [kort] [mobilt] [ändrad 31 januari 2023]

minneskort

lagringsminne i form av ett kort, avsett för mobil­tele­foner, digital­kameror och annat hand­hållet. – Ett minneskort är ungefär lika stort som ett fri­märke, några milli­meter tjockt och med en kapacitet på några giga­byte. Korten är lös­tag­bara och sätts i kortplatser, som kan vara inbyggda eller separata enheter: kortläsare. Minneskort finns i många olika fysiska format, och varje format kräver en speciell kortplats. Minnes­­kort kallas ibland också för mediekort. – För minnespinne, se USB‑minne.

[kort] [lagringsmedier] [ändrad 27 april 2020]

ExpressCard

ett avvecklat tillbehörskort för datorer, hälften så stort som PC‑kort† – alltså hälften så stort som ett kreditkort. – ExpressCards var dubbelt så snabba som PC-kort. ExpressCards användes för samma saker som PC‑kort, alltså för datalagring och för externa tillbehör som kommunikationsutrustning och radio- och tv-mottagare. Liksom föregångaren PC-kort har ExpressCard slagits ut av USB-anslutna tillbehör. 2011 beslöt datortillverkarna att sluta förse persondatorer med kortläsare för ExpressCard, dels med motiveringen att kortläsarna tog för mycket plats, dels med motiveringen att ExpressCard aldrig blev särskilt spritt. – De tekniska specifikationerna för ExpressCards fastställdes tidigare av den avvecklade organisationen PCMCIA† och förvaltades sedan av USB implementers forum, se denna länk.

[kort] [nerlagt] [ändrad 16 augusti 2021]

PC-kort

PC card – ett försvunnet tillbehörskort i kontokortsstorlek för datorer. – PC-kort infördes 1990 och fanns i fyra tjocklekar. Typ 1 var 3,3 millimeter tjocka, typ 2 var fem millimeter, typ 3 var 10,5 millimeter och typ 4 var 16 millimeter. – Modem, hårddiskar och nätverkskort inhystes ofta i PC-kort. Korten kallades först för PCMCIA-kort. – 2004 kom en ny typ av kort, ExpressCard, som var hälften så stora. I början av 2010-talet hade PC-kort praktiskt taget försvunnit, ersatta dels av ExpressCard, men framför allt av USB-anslutna tillbehör.

[kort] [nerlagt] [ändrad 14 augusti 2021]

Cashkort

varumärke för ett nerlagt svenskt kort för betalning med elektroniska pengar. – Cashkortet fanns runt år 2000, men avvecklades efter några år. Användaren satte in pengar elektroniskt på själva kortet, som fungerade som en plånbok: det fanns ingen backup för pengarna på kortet. Om man tappade Cash­­kortet förlorade man pengarna på kortet. Användarna tycks inte ha accepterat, eller ens ha förstått det. Kortet utfärda­des av ett antal svenska banker. Man betalade genom att sätta kortet i särskilda kortläsare.

[elektroniska pengar] [kort] [nerlagt] [ändrad 14 augusti 2021]