elektronik

elektrisk teknik som använder halvledare (transistorer) eller radiorör för att styra, koppla eller förstärka elektriska strömmar. Bygger på upptäckten att en svag ström kan styra en stark ström – genom att tillföra en svag ström kan man förändra halvledarens eller radiorörets förmåga att släppa igenom en stark ström. – Ordet elektronisk används ofta, till exempel i lagar, om datateknik i vid bemärkelse, även när tekniken inte är elektronisk utan optisk (optiska fibrer, optiska diskar som cd och dvd).