krets

(circuit) – elektroniska komponenter som är sammankopplade för att fylla en funktion, till exempel att lösa matematiska problem, bearbeta data eller koppla telefonsamtal. Se också integrerad krets. – Orden krets, processor och chipp används ofta som om de var utbytbara, men de beskriver olika aspekter av samma sak. Processorn är en del av datorn med en bestämd funktion, och kretsen är den konkreta konstruktion som realiseras i form av halv­ledar­kompo­nenter och ledare, utformade för att fylla den önskade funktionen. Den materiella produkten – en fyrkantig bit med många små ben – är ett chipp.

[processorer] [ändrad 20 december 2019]