kontantkort

  1. – mobiltelefonabonnemang som betalas i förskott. – Abonnenten kan ringa tills pengarna är slut, sedan måste hon betala igen. Att betala kallas för ”att tanka” telefonen. – Försäljning av anonyma kontantkort (eller oregistrerade kontantkort) är förbjudet från den 1 augusti 2022 (se riksdagens webbsidor). Köparna måste från den dagen registrera sig hos teleoperatören med namn, adress och personnummer. Anonyma kontantkort som redan var inköpta fick användas till den 31 januari 2023. Därefter måste innehavarna registrera sig. – Förbudet mot anonyma kontantkort motiveras med att sådana används av brottslingar (se brännartelefon). Kritiker har påpekat att de anonyma kontaktkorten kan behövas av andra än brottslingar, till exempel av förföljda kvinnor och av massmediers anonyma källor;
  2. – kontokort som inte är kreditkort. Vid betalning dras pengarna från ett konto som kunden i förväg har satt in pengar på;
  3. – numera ovanligt: betalkort som inte är knutet till ett konto, utan pengarna ”finns på kortet”. De representeras av sifferserier i ett minne på kortet. Om man tappar kortet tappar man pengarna. –Se Cashkort†.

[betalningar] [kort] [mobilt] [ändrad 31 januari 2023]