ISO

Internationella standardiseringsorganisationen, International organization for standardization – ett internationellt organ för industriella och kommersiella standarder. – ISO grundades 1947 och består av nationella standardiseringsorgan i över 160 länder samt representanter för några storföretag. ISO räknar sig inte som ett mellanstatligt samarbete, utan som en oberoende organisation. – Notera att ISO är en pseudoförkortning. Den valdes eftersom det inte gick att hitta en förkortning som passade på flera språk. (Det svenska namnet är troligen valt i efterhand för att passa till ISO.) – Se iso.org. – Med ISO/IEC betecknas standarder som ISO publicerar gemensamt med International electrotechnical commission, IEC (iec.ch).

[iso] [organisationer] [pseudoförkortningar] [14 mars 2022]

konfidentiell databehandling

(confidential computing) – skydd av data även när de behandlas av program. – Vid konfidentiell databehandling ska data vara skyddade mot obehörig åtkomst även när de är inlästa i datorns arbetsminne (data under användning – data in use) under programkörning. Kallas också för encryption in use. – Läs mer om konfidentiell databehandling på Microsofts webbsidor. – Se också branschorganisationen Confidential computing consortium (CCC)confidentialcomputing.io.

[dataskydd] [programkörning] [ändrad 28 februari 2022]

LoRa

en teknik för trådlös dataöverföring med låg strömförbrukning i långdistansnätverk. – LoRa anses kunna bli betydelsefullt i 5g. LoRa finns dels som LoRa PHY, en tillämpning i det fysiska lagret av nätverket, dels som LoRaWAN, som hanterar de högre lagren (se också WAN). Signalerna kodas med en tillämpning av chirp spread spectrum (CSS). – LoRa är en patenterad teknik som först presenterades 2015. Det utvecklades av franska Cykleo (cykleo.fr) och köptes senare av amerikanska Semtech (semtech.com). Semtech har grundat organisationen LoRa Alliance (lora‑alliance.org).

[förkortningar på L] [mobilt] [trådlöst] [26 oktober 2021]

Samverkan mot ID-intrång

(SMID) – en samrådsgrupp med syftet att försvåra användning av stulna identiteter vid bedrägerier. – Det gäller främst stulna identiteter, alltså identiteter som tillhör verkliga personer, men också när personer skaffar sig flera samtidiga identiteter som inte är stulna (alltså med påhittade namn och andra personuppgifter), och använder dem för bedrägerier. I SMID, som grundades 2015, ingår bland annat Bankföreningen (länk), Ekobrottsmyndigheten (länk), Polisen (polisen.se), Svensk Handel (svenskhandel.se) och kreditupplysningsföretaget UC (uc.se). SMID saknar webbplats. – Kallas också för Samverkansgruppen mot identitetsintrång och Samverkansgruppen mot ID‑intrång. – Se också olaga identitetsanvändning.

[branschorganisationer] [identifiering] [it-relaterad brottslighet] [ändrad 3 februari 2020]