3GPP2

3rd generation partnership program 2 – en samarbetsorganisation för 3g‑operatörer som använder CDMA2000. 3GPP2 grundades 1998 med målet att fastställa gemensamma specifikationer för 3g‑telefoni och andra 3g‑tjänster. – Finns på 3gpp2.org (senast uppdaterad 2012).

[branschorganisationer] [mobilt] [ändrad 21 november 2019]

W3C

World wide web consortium – den orga­nisa­tion som fastställer stan­darder för webb­läsare och webbservrar samt för HTML, XML och andra program för webben. W3C finns på MIT, som driver det tillsammans med franska data­forsk­nings­insti­tutet INRIA (länk) och euro­pe­iska kärnforskningsinstitutet CERN i Genève. Chef för W3C är webbens skapare Tim Berners‑Lee. – Se w3.org. – W3C är inte samma som World wide web foundation.

[branschorganisationer] [förkortningar på W] [webben] [ändrad 18 december 2019]