chipp

(kortform av mikrochip med för­svenskad stavning) – pro­cessor eller dator­minne i form av en integrerad krets (en vanligen rektangulär kisel­bit, inne­sluten i en kapsel i fri­märks­stor­lek och med för­gyllda ben eller kon­takt­ytor). Ett enda chipp inne­håller tusen­tals eller miljon­tals transistorer. – Kretsen är kon­struktionen, chippet är en realisering av kretsen och pro­cessor är en funktion. – För engelska chip­set (”set of chips”), se chipp­sats.

[elektronik]