interdiction

  1. – inom it: hemligt intrång i leverans av it-utrustning i syfte att installera dolda anordningar för avläsning av meddelanden, eller i annat olovligt syfte. När utrustningen är installerad går transporten vidare till mottagaren. Görs av säkerhets- eller underrättelseorgan, antingen det egna landets eller ett annat lands. – Se Supermicro;
  2. – militärt: insatser som görs i syfte att fördröja, omöjliggöra eller förinta fiendens transport av soldater eller materiel till en viss plats.

– Från början ett latinskt ord som betyder förbud. Den försvenskade formen interdiktion förekommer i några få fall.

[it-säkerhet] [krig] [underrättelseverksamhet] [ändrad 8 oktober 2018]

telekonflikt

militär term: störningar i radiokommunikation orsakade av elektrisk utrustning. Störningskällor kan vara sådant som datorer, mikrovågsugnar och elektriska motorer eller. (Det rör sig alltså om den egna sidans utrustning – inte om fiendens störsändare.) Det uppges att en dator i närheten av en radiosändare kan minska radiosignalernas räckvidd med upp till 60 procent. – Se information från FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut).

[elektronisk kommunikation] [fel] [krig] [25 september 2018]

Strava

amerikanskt företag som driver ett socialt nätverk för personer som tränar. – Strava kom i hetluften i januari 2018 därför att de globala kartor (”heatmaps”) över medlemmarnas löprundor som företaget publicerar på internet (se länk) gör det möjligt att räkna ut var det finns amerikanska militärbaser. Det gäller framför allt för amerikanska militärbaser i Mellanöstern och Afghanistan, eftersom man kan utgå från att de som använder Stravas tjänster i de områdena är amerikaner. – Se artikel i Washington Post. – Namnet: Strava är svenska sträva utan prickar. – Se strava.com

[it-säkerhet] [sociala nätverk] [ändrad 1 februari 2018]

cyber-arms industry

”cybervapenindustrin”, ”cybervapenbranschen” – benämning på tillverkning och försäljning av program och andra verktyg samt tjänster för data­intrång och sabotage mot it-system. Handeln sker dels ”vitt” mellan statliga organ som underrättelsetjänster och företag som öppet, eller i varje fall lagligt, utvecklar sådana program, dels ”svart” mellan kriminella och dessutom i en gråzon där hackare säljer sina produkter och tjänster till myndig­heter – eller omvänt.

[it-säkerhet] [krig] [ändrad 2 oktober 2018]

cyberbomb

kraftfull attack mot motståndarens it-resurser. – Ordet har ingen exakt betydelse. Det används om metoder för att slå ut, avlyssna och manipulera motståndarens it-nätverk och mobiltelefoni i stor skala. – Se också cyberkrigföring.

war

  1. –– i flera sammansättningar: om att skicka ut massor med anrop i hopp om att något av dem ska ge önskat resultat. Alter­na­tivt: att bombardemanget av anrop ska blockera något annat. I överförd bemärkelse även andra för­sök att göra något otillåtet. – Ordet war i denna be­ty­delse kan vara in­spi­rerat av filmen War games. I den lyckas huvudpersonen ”Joshua” hindra en dator från att utlösa kärn­vapen­krig genom att hålla den sysselsatt med luffar­schack. – Det finns ingen etablerad svensk motsvarighet till war i denna betydelse, men i mer seriösa samman­hang används den be­tyd­else­mässigt näraliggande termen uttöm­mande (exhaustive);
  2. –– se kryptokrigen och Unix­krigen;
  3. –– i militär betydelse: se cyber­krig­föring, in­for­ma­tions­krig och telekrigföring.

[hackare] [jargong] [krig] [ord på war] [ändrad 8 januari 2018]

e-fence

”elektronisk hälare” – en som säljer stöldgods på internet. Även: electronic defence, oftare stavat e‑fense. – Fler ord på e-.

War games

film från 1983 där en ung dator­entusiast lyckas avstyra kärn­vapen­krig genom att hålla krigs­maktens dator­central syssel­satt med att spela luffarschack. Filmen hette War games även i Sverige. –– Huvudpersonen ”Joshua” kan vara det första välkända exemplet på en Holly­wood hacker. Det är troligen War games som har gjort att ordet war används om ett slags uttöm­mande attacker och andra tilltag. –– Se IMDb (länk).

[film] [hackare] [ord på war] [ändrad 3 december 2017]