informationspåverkan

eufemism för desinformation. – Som informationspåverkan räknas vilseled­ande och lögnaktig information samt ren propaganda som sprids i syfte att undergräva tilltron till demokratin och till de medborgerliga fri- och rät­tig­het­erna. Se till exempel detta forskningsprojekt. – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har gett ut en handbok om informationspåverkan. Den kan laddas ner från denna länk. – På engelska: influence operations. – Läs också om informationskrig.

[desinformation] [ändrad 26 juni 2019]

Dagens ord: 2017-12-09