informationspåverkan

eufemism för desinformation. – Som informationspåverkan räknas vilseled­ande och lögnaktig information samt ren propaganda som sprids i syfte att undergräva tilltron till demokratin och till de medborgerliga fri- och rät­tig­het­erna. Se till exempel detta forskningsprojekt. – På engelska: influence operations. – Läs också om informationskrig.

[desinformation] [ändrad 8 december 2017]

Dagens ord: 2017-12-09