cyberkrigföring

(cyber warfare, cyberwarfare) – angrepp mot fiendens it‑infrastruktur. – Cyber­krig­föring går ut på att slå ut, sabotera eller mani­pu­lera fiendelandets tele- och datakommunika­tion på ett sätt som även drabbar civila. Angriparen kan vilja använda nätet för att slå ut kraftverk, transporter, flygplatser och myndigheter. Angriparen kan också använda nätet för att sprida falsk eller vilseledande infor­mation, eventuellt genom att hacka sig in på det angripna landets nyhetsmedier och andra informationskanaler. Givet­vis riktar sig angreppen även mot försvarsmakten. Det handlar i hög utsträckning om samma slags angrepp och intrång som kriminella hackare gör, fast med större resurser. – Cyberkrig­föring pågår även i freds­tid (se hybridkrig). Man kan till exempel installera botnät i ett annat lands it‑system för att kunna aktivera det om det blir krig. Det förekommer också sabotage utan att det formellt är krig. – Liknande angrepp som huvudsakligen riktar sig mot det angripna landets krigs­makt kallas traditionellt för telekrigföring, på engelska electronic warfare. – En övergripande term är in­for­ma­tions­krig.

[it-säkerhet] [krig] [ändrad 18 april 2020]

Dagens ord: 2016-06-03