cyber range

cyberskjutfält, cybermanöverfält – it-miljö avsedd för övning i cyberkrigföring och i att motstå cyberattacker. 

[krig] [8 mars 2019]