cyberattack

allmän beteckning på attacker på it-system. Det kan gälla dataintrång, olika former av sabotage eller utnyttjande av it-systemet för att angripa tredje part (se botnät). – Förleden cyber har ingen särskild betydelse här, förutom att det handlar om it, men den används ofta när det gäller krig och terrorism. Därför förekommer ordet cyberattack ofta när man misstänker att det inte är vanliga hackare som ligger bakom. – På engelska: cyber attack.

[attacker] [ändrad 18 april 2020]