cyberattack

(cyber attack) – allmän beteckning på attacker på it-system. Det kan gälla dataintrång, olika former av sabotage eller att utnyttja it-systemet för att angripa tredje part (se botnät). – Förleden cyber har ingen särskild betydelse här, förutom att det handlar om it, men den används ofta när det gäller krig och terrorism. Därför förekommer ordet cyberattack ofta när man misstänker att det inte är vanliga hackare som ligger bakom.

[attacker] [ändrad 18 december 2017]