war

  1. – i flera sammansättningar: om att göra massor med försök. – Man prövar med olika lösenord eller andra anrop i hopp om att något av dem ska ge önskat resultat. Alternativt: att bombardemanget av anrop ska blockera något annat. I överförd bemärkelse även andra försök att göra något otillåtet. – Ordet war i denna betydelse kan vara inspirerat av filmen WarGames från 1983. I den lyckas huvudpersonen David hindra en dator från att utlösa kärnvapenkrig genom att hålla den sysselsatt med luffarschack. – Det finns ingen etablerad svensk motsvarighet till war i denna betydelse, men i mer seriösa sammanhang används den betydelsemässigt näraliggande termen uttömmande (exhaustive) eller sammansättningar med mass–;
  2. – se kryptokrigen och Unix­krigen;
  3. – i militär betydelse: se cyberkrig­föring, in­for­ma­tions­krig och telekrigföring.

[hackare] [jargong] [krig] [ord på war] [ändrad 21 februari 2023]

WarGames

en film från 1983 där en ung dator­entusiast lyckas avstyra kärnvapenkrig. – Han håller den amerikanska krigsmaktens datorcentral fullt upptagen med att spela luffarschack så att den inte kan starta kärnvapenvedergällning mot ett icke existerande sovjetiskt angrepp. Filmen hette WarGames även i Sverige. – Huvudpersonen David kan vara det första exemplet på en Hollywood hacker. Det är troligen WarGames som har gjort att ordet war används om ett slags uttöm­mande attacker och andra tilltag. – Se IMDb (länk). – The war game (Krigsspel) (länk) är en fingerad dokumentärfilm från 1965 av Peter Watkins (länk).

[film] [hackare] [ord på war] [ändrad 8 september 2021]

war texting

användning av SMS för olovlig upplåsning av bildörrar och andra fjärrstyrda säkerhetsanordningar. Det är långt ifrån enkelt, men tekniskt möjligt med vissa system. Metoden visades upp 2011. – Förklaring till uttrycket, se war.

[bilar] [it-säkerhet] [mobilt] [ord på war] [ändrad 10 augusti 2019]

warchalking

fysisk markering på byggnad där det finns ett tråd­­löst nät som kan ut­nyttjas av utomstående. – Chalk­ing står för luffar­märken – de tecken som luffare förr ristade in i grind­stolp­ar för att tipsa var­andra om vänliga och ovän­liga bönder. – Även: war chalking. – För­klaring till resten av ut­trycket, se war.

[it-säkerhet] [ord på war] [wi-fi] [ändrad 20 september 2022]

war dating

”massdejting” – att leta reda på tjejer / killar i närheten med hjälp av kontakt­nät som Face­book, ta kontakt med så många som möjligt och bjuda ut dem i hopp om att någon ska tacka ja. Me­toden sägs användas av nördar med mer it‑kunnande än charm. – För­klaring till ut­trycket, se war.

[ord på war] [socialt] [ändrad 10 augusti 2019]

wardriving

– att köra omkring i bil och leta efter trådlösa nätverk. Wardriving görs:

  1. – för att man ska kunna använda någon annans trådlösa nät utan lov (nätsnyltning). Syftet är ofta att kunna skicka spam utan att avsändaren kan spåras, eller att besöka suspekta webb­sidor. Kallas också för på engelska för piggy­backing. – Se också drive-by spamming och neighbor­net;
  2. –  som hobby: man kartlägger de trådlösa näten i ett område, men använder dem inte.

– För­klaring till uttrycket, se war.

[it-säkerhet] [trådlöst] [ord på war] [ändrad 20 augusti 2017]

war dialing

massmodemsökning – sökande efter till­gängliga modem genom systematisk uppringning av alla telefonnummer på ett företag tills man hittar ett modem. (Det finns / fanns datorprogram som gör / gjorde detta automatiskt.) Syftet är (var) att kunna utnyttja modemet gratis och / eller anonymt eller att begå brottsliga handlingar. – Före­teelsen är över­spelad eftersom det knappast finns uppring­bara modem längre, men benämningen har bildat mönster för andra uttryck, se war. – Kan också stavas war dialling.

[it-säkerhet] [ord på war] [ändrad 10 augusti 2019]