war

  1. – i flera sammansättningar: om att skicka ut massor med anrop i hopp om att något av dem ska ge önskat resultat. Alter­na­tivt: att bombardemanget av anrop ska blockera något annat. I överförd bemärkelse även andra för­sök att göra något otillåtet. – Ordet war i denna be­ty­delse kan vara in­spi­rerat av filmen War games. I den lyckas huvudpersonen Joshua hindra en dator från att utlösa kärn­vapen­krig genom att hålla den sysselsatt med luffar­schack. – Det finns ingen etablerad svensk motsvarighet till war i denna betydelse, men i mer seriösa samman­hang används den be­tyd­else­mässigt näraliggande termen uttömmande (exhaustive) eller sammansättningar med mass–;
  2. – se kryptokrigen och Unix­krigen;
  3. – i militär betydelse: se cyber­krig­föring, in­for­ma­tions­krig och telekrigföring.

[hackare] [jargong] [krig] [ord på war] [ändrad 8 augusti 2019]

War games

film från 1983 där en ung dator­entusiast lyckas avstyra kärn­vapen­krig genom att hålla krigs­maktens dator­central syssel­satt med att spela luffarschack. Filmen hette War games även i Sverige. – Huvudpersonen Joshua kan vara det första välkända exemplet på en Holly­wood hacker. Det är troligen War games som har gjort att ordet war används om ett slags uttöm­mande attacker och andra tilltag. – Se IMDb (länk).

[film] [hackare] [ord på war] [ändrad 3 december 2017]

war texting

användning av SMS för olovlig upplåsning av bildörrar och andra fjärrstyrda säkerhetsanordningar. Det är långt ifrån enkelt, men tekniskt möjligt med vissa system. Metoden visades upp 2011. – Förklaring till uttrycket, se war.

[bilar] [it-säkerhet] [mobilt] [ord på war] [ändrad 10 augusti 2019]

warchalking

fysisk markering av byggnad där det finns ett tråd­­löst nät som kan ut­nyttjas av utomstående. – Chalk­ing står för luffar­märken – de tecken som luffare förr ristade in i grind­stolp­ar för att tipsa var­andra om vänliga och ovän­liga bönder. – För­klaring till resten av ut­trycket, se war.

[it-säkerhet] [trådlöst] [ord på war] [ändrad 20 augusti 2017]

war dating

”massdejting” – att leta reda på tjejer / killar i närheten med hjälp av kontakt­nät som Face­book, ta kontakt med så många som möjligt och bjuda ut dem i hopp om att någon ska tacka ja. Me­toden sägs användas av nördar med mer it‑kunnande än charm. – För­klaring till ut­trycket, se war.

[ord på war] [socialt] [ändrad 10 augusti 2019]

wardriving

– att köra omkring i bil och leta efter trådlösa nätverk. Wardriving görs:

  1. – för att man ska kunna använda någon annans trådlösa nät utan lov (nätsnyltning). Syftet är ofta att kunna skicka spam utan att avsändaren kan spåras, eller att besöka suspekta webb­sidor. Kallas också för på engelska för piggy­backing. – Se också drive-by spamming och neighbor­net;
  2. –  som hobby: man kartlägger de trådlösa näten i ett område, men använder dem inte.

– För­klaring till uttrycket, se war.

[it-säkerhet] [trådlöst] [ord på war] [ändrad 20 augusti 2017]

war dialing

massmodemsökning – sökande efter till­gängliga modem genom systematisk uppringning av alla telefon­nummer på ett företag tills man hittar ett modem. (Det finns / fanns datorprogram som gör / gjorde detta automatiskt.) Syftet är (var) att kunna utnyttja modemet gratis och/eller anonymt eller att begå brottsliga handlingar. – Före­teelsen är över­spelad eftersom det knappast finns upp­ring­bara modem längre, men benämningen har bildat mönster för andra uttryck, se war. – Kan också stavas war dialling.

[it-säkerhet] [ord på war] [ändrad 10 augusti 2019]