Silicon Fen

(”Kiselkärret”) – anhopning av it-företag runt universitetet i Cam­bridge i England. Namnet anspelar på Silicon Valley och Fenland (fen=’kärr’), ett område som är rikt på kärr­marker och ligger norr om Cam­bridge.

[namn på silicon] [platser] [ändrad 4 maj 2017]

Bletchley Park

platsen där britterna under andra världs­kriget knäckte tyskarnas kryptering. – Alan Turing arbetade under kriget på Bletchley Park, och där byggdes datorn Colossus. Bletchley Park är ett gods några tiotal kilo­meter norr om London. Numera museum. – Mer information finns på bletchleypark.org.uk. – 2018 invigdes National college of cybersecurity, en gymnasieutbild­ning i kryptologi, på Bletchley Park – se qufaro.uk.

[för- och bihistoria] [kryptering] [platser] [utbildningar] [ändrad 1 oktober 2018]

Palo Alto

Palo Altos stadsvapen med den höga tallen som staden är uppkallad efter.
Den höga tallen.

stad med 60 000 invånare cirka 40 kilometer söder om San Francisco. (Se karta.) Den räknas som centrum i Silicon Valley. – I Palo Alto finns Stanford‑universi­tetet, Palo Alto Research Center (PARC) och Hewlett-Packard. – Palo Alto är spanska för höga trädet: det är en hög tall som har varit ett land­märke i århundraden, och som är avbildat på både stadens och på Stanforduniversitetets sigill.

[platser] [ändrad 25 augusti 2017]

Silicon Beach

område i Los Angeles-trakten med många it‑företag. Silicon Beach ligger nordväst om centrala Los Angeles och sträcker sig från Santa Monica till Venice, ungefär fem kilometer. – Namnet anspelar på Silicon Valley.

[namn på silicon] [platser] [ändrad 4 maj 2017]

Silicon Valley

världens största koncentration av it‑företag. Finns i området mellan San Francisco och San Jose i Kalifornien: i stort sett identiskt med Santa Clara County. – Kärnan är staden Palo Alto söder om San Fran­cisco. Andra städer i Silicon Valley är Cupertino, Los Altos, Los Gatos, Milpitas, Mountain View, San Jose, Santa Clara och Sunny­vale. (San Francisco räknas inte till Silicon Valley.) – Grunden till Silicon Valley lades 1938 när Hewlett-Packard grundades med upp­back­ning av Stan­ford‑universitetet. Stanford satsade under rektorn Frederick Terman (1900—1982) med­vetet på sam­verkan mellan universi­tet och före­tag, och lät storföretag hyra mark billigt på ägorna. Stora för­svars­beställ­ningar satte fart på verk­sam­heten. Intels etablering i området bidrog till att stärka inriktningen på it. En legendarisk idé­smedja i Palo Alto är Palo Alto Research Center (PARC). – Namnet Silicon Valley myntades troligen 1971 av journalisten Don Hoefler (1923—1986, länk) i tidningen Electronic News. Benämningen Silicon Gulch (gulch = klyfta, ravin) har också förekommit. Området har växt med åren, och ibland kallas hela Bay Area (området runt San Francisco Bay) för Silicon Valley. – Se också uppsatsen ”The role of journalism in creating the metaphor of Silicon Valley” från 2007 av David Nordfors och Turo Uskali (länk). – Namnet Silicon Valley har bildat mönster för tillnamn för många andra platser med gott om it-företag, eller med ambitioner i den vägen, se denna lista. – Läs också om Route 128.

[för- och bihistoria] [platser] [universitet och forskningsinstitut] [ändrad 8 oktober 2019]

Bengaluru

äldre stavning: Bangalore – stad i delstaten Karnataka i södra Indien, centrum för en kon­cen­tra­tion av it‑företag. De flesta av dem finns i stadsdelen Whitefield. Området kallas ibland för Silicon Plateau. Se också bangalored. – Bengalurus offi­ci­ella webbplats finns på denna länk.

[platser] [ändrad 13 augusti 2019]

Bart

  1. – avvecklad tjänst för betalning med mobiltelefon i butik. Utvecklades av Swedbank;
  2. Bay Area Rapid Transit – tunnelbane- och pendeltågssystemet i San Francisco med omnejd.