Asteroid data hunter

ett program från NASA för gräsrotssökning efter asteroider. Det gäller främst asteroider som eventuellt kan träffa jorden. – Programmet riktar sig till amatörastronomer med egna teleskop. De kan rapportera sina iakttagelser till amerikanska rymdflygstyrelsen NASA med programmet. NASA kan sedan upptäcka eventuella asteroider genom att jämföra bilder. – Asteroid data hunter kan laddas ner från NASA:s webbsidor.

[forskning] [program för gemensamt arbete] [rymden] [ändrad 22 januari 2019]

SETI@home

ett projekt där frivilliga deltagare lånar ut tid på sina person­datorer för analys av radio­signaler från världs­rymden i hopp om att upptäcka tecken på intelli­gent liv. – Del­tagarna laddar ned en speciell skärm­släckare från SETI@home. När skärm­släckaren går igång (på grund av att datorn inte används) hämtar den data från SETI@home, bearbetar dem och skickar tillbaka resultaten. Så snart användaren behöver datorn till annat avbryts beräk­ningarna till nästa dödtid. – SETI@home är alltså ett system med distri­bu­erade beräk­ningar. SETI@home drivs själv­ständigt från forskningsprojektet SETI, men får stöd där­i­från. – Läs mer på Seti@homes webbsidor.

[forskning och experimentell teknik] [kuriosa] [program för gemensamt arbete] [rymden] [ändrad 5 december 2018]

Groove

  1. – ett program för webbaserat samarbete, numera del av Microsoft Sharepoint Workspace. Hette tidigare Microsoft Groove, ännu tidigare Groove (egentligen Groove Transceiver). – Groove utvecklades i det amerikanska företaget Groove Networks, grundat 1997 av Ray Ozzie. Efter mycket hemlig­hets­makeri släppte Groove i oktober 2000 Groove Transceiver. Det var ett pro­gram för arbets­grupper som kördes i ett icke‑hierarkiskt nät (P2P) över internet. Det påminde om Notes, men var helt webbaserat, och påminde i vissa avseenden också om fil­delnings­program som Napster. – Micro­soft köpte Groove (press­meddelande) i april 2005. – Funktioner från Groove har införlivats i Sharepoint Workspace. Varu­märket Groove används inte längre. – Se Microsofts webbplats;
  2. – nerlagd tjänst från Microsoft för strömmande uppspelning av musik på internet. Den konkurrerade bland annat med Spotify. Tjänsten var en vidare­utveckling av Zune Marketplace. 2012–2015 hette den Xbox Music. Det fanns en reklam­­finansierad gratistjänst och en avgiftsbelagd tjänst. – Groove Music lades ner i september 2017, och användarna hänvisades till Spotify, se meddelande från Microsoft.

[gemensamt arbete] [namnbyte] [nerlagt] [musik] [webbtjänster] [ändrad 8 augusti 2019]

HCL Notes

tidigare IBM Notes, IBM Lotus Notes och Lotus Notes – under 1990‑talet det ledande programmet i kategorin gruppvara. Detta trots att både Novell† (med Groupwise) och Micro­soft (med Exchange) försökte ta över. Användningen av Notes har minskat avsevärt sedan dess. – I december 2018 såldes IBM Notes och flera andra IBM-produkter till indiska HCL Technologies (hcltech.com) för 1,8 miljarder dollar – se pressmeddelande. Det heter numera HCL Notes. – Notes är baserat på ett system av dokument lagrade i databaser, och på den grunden kan varje företag utveckla sina egna applikationer. Genom servern Domino, som kom 1996, anpassades Notes till webben. Namnet Notes används numera bara om klienten, som innehåller färdiga program för e‑post, kalender och liknande. – Notes utvecklades av företaget Iris Associates för Lotus, som lanserade programmet 1989. IBM köpte Lotus, och därmed också Notes, 1995 för 3,5 miljarder dollar och började då kalla Notes för IBM Lotus Notes. IBM Lotus Notes bytte sedan namn till IBM Notes hösten 2012 när IBM avvecklade varumärket Lotus. Då kom också versionen IBM Notes Social edition. Hösten 2017 inledde IBM samarbete med HCL om utveckling av Notes och andra program, och i december 2018 såldes produkterna till HCL, som kallar det för HCL Notes. – Läs också om Verse. – Se HCL:s webb­­sidor.

[applikationer] [gemensamt arbete] [ändrad 8 augusti 2019]

Open Cobalt

en webbläsare för virtu­ella världar och en ut­veck­lings­platt­form för virtuella världar. Projektet bakom Open Cobalt tycks vara vilande. – Open Cobalt är ett program som kan läsa in tre­dimen­sion­ella miljöer från inter­net, visa dem och låta an­vändaren inter­agera med dem. An­vändaren kan också bygga och pub­li­cera egna tre­dimen­sion­ella miljöer. – Open Cobalt har ingen central server, utan är ett P2P-baserat system där an­vändare som är inne i samma virtu­ella värld kom­mu­ni­cerar direkt med varandra, så att samma saker händer sam­tidigt hos båda. – Open Cobalt bygger på Croquet, som är en tillämp­ning av pro­gram­språket Small­talk. – Se opencobalt.net (inte uppdaterad sedan 2010) och Open Cobalt i Google Groups (länk). – Och se croquet.studio (från 2019).

[experimentell teknik] [virtuellt] [webbläsare] [ändrad 31 oktober 2019]