Folding@home

(FAH) – ett projekt för analys av proteinveckning, genomfört i ett distribuerat nätverk av frivilliga deltagares datorer. – Folding@home har fått aktualitet under Covid 19‑pandemin våren 2020 eftersom ett av dess delprojekt är att undersöka Covid 19‑viruset. Alla som vill kan ansluta sig till Folding@home genom att ladda ner dess program och köra det på en internetansluten dator. Projektet har i maj 2020 mer än en miljon deltagare och den sammanlagda kapaciteten hos de medverkande datorerna uppges överträffa världens snabbaste superdatorer. I maj 2020 nådde Folding@home en beräkningskapacitet på 3,2 exaflops. – Proteinveckning är ett beräkningsmässigt svårt problem: proteiner kan ses som långa kedjor av aminosyror, men de rullar ihop sig, ungefär som en härva av taggtråd, och deras kemiska egenskaper bestäms av vilka aminosyror som är ytterst och alltså kan interagera med andra molekyler. Det räcker alltså inte att veta vilka aminosyror som ingår. Det är en obesvarad fråga hur ett protein kan ”veta” hur det ska veckla ihop sig, trots att det finns miljoner möjliga sätt. – Projektet Folding@home samordnas av Washington university school of medicine in St. Louis medicine.wustl.edu/ i samarbete med många forskningsinstitutioner och företag. – Se foldingathome.org. – Jämför med SETI@home†.

[forskningsprojekt] [hälsa] [program för gemensamt arbete] [ändrad 23 september 2020]

Asteroid data hunter

ett program från NASA för gräsrotssökning efter asteroider. Det gäller främst asteroider som eventuellt kan träffa jorden. – Programmet riktar sig till amatörastronomer med egna teleskop. De kan rapportera sina iakttagelser till amerikanska rymdflygstyrelsen NASA med programmet. NASA kan sedan upptäcka eventuella asteroider genom att jämföra bilder. – Asteroid data hunter kan laddas ner från NASA:s webbsidor.

[forskning] [program för gemensamt arbete] [rymden] [ändrad 22 januari 2019]

datorstött samarbete

system som underlättar dator­baserat arbete i grupp och på distans. Vanliga funktioner är delade dokument­arkiv, diskussions­listor, skriv­tavlor (whiteboards), skärm­delning och video­konferenser. Ett kriterium är att man ska kunna kommunicera i real­tid (e-post är inte real­tids­kommu­nikation). Dator­stött samarbete kallas på engelska för computer supported cooperative work (CSCW) och på svenska också för synkron gruppvara (föråldrat).

[arbetsliv] [gemensamt arbete] [ändrad 26 april 2020]

SETI@home

ett projekt under avveckling där frivilliga deltagare lånade ut tid på sina person­datorer för analys av radiosignaler från världsrymden i hopp om att upptäcka tecken på intelligent liv. – I mars 2020 meddelade projektledningen att inga fler uppgifter kommer att skickas ut till deltagarna. Däremot kommer analys av inlämnade data att fortsätta. – Deltagarna laddade ner en speciell skärmsläckare från SETI@home. När skärmsläckaren gick igång (på grund av att datorn inte användes) hämtade den data från SETI@home, bearbetade dem och skickade tillbaka resultaten. Så snart användaren behövde datorn till annat avbröts beräkningarna till nästa dödtid. – SETI@home var alltså ett system med distribuerade beräkningar. SETI@home drevs själv­ständigt från forskningsprojektet SETI, men fick stöd där­i­från. – Läs mer på Seti@homes webbsidor. – Läs också om Folding@home.

[forskningsprojekt] [inaktuellt] [program för gemensamt arbete] [rymden] [ändrad 5 december 2018]

Groove

  1. – ett program för webbaserat samarbete, numera del av Microsoft Sharepoint Workspace. Hette tidigare Microsoft Groove, ännu tidigare Groove (egentligen Groove Transceiver). – Groove utvecklades i det amerikanska företaget Groove Networks, grundat 1997 av Ray Ozzie. Efter mycket hemlig­hets­makeri släppte Groove i oktober 2000 Groove Transceiver. Det var ett pro­gram för arbets­grupper som kördes i ett icke‑hierarkiskt nät (P2P) över internet. Det påminde om Notes, men var helt webbaserat, och påminde i vissa avseenden också om fil­delnings­program som Napster. – Micro­soft köpte Groove (press­meddelande) i april 2005. – Funktioner från Groove har införlivats i Sharepoint Workspace. Varu­märket Groove används inte längre. – Se Microsofts webbplats;
  2. – nerlagd tjänst från Microsoft för strömmande uppspelning av musik på internet. Den konkurrerade bland annat med Spotify. Tjänsten var en vidare­utveckling av Zune Marketplace. 2012–2015 hette den Xbox Music. Det fanns en reklam­­finansierad gratistjänst och en avgiftsbelagd tjänst. – Groove Music lades ner i september 2017, och användarna hänvisades till Spotify, se meddelande från Microsoft.

[gemensamt arbete] [namnbyte] [nerlagt] [musik] [webbtjänster] [ändrad 8 augusti 2019]