datorstött samarbete

system som underlättar dator­baserat arbete i grupp och på distans. Vanliga funktioner är delade dokument­arkiv, diskussions­listor, skriv­tavlor (whiteboards), skärm­delning och video­konferenser. Ett kriterium är att man ska kunna kommunicera i real­tid (e-post är inte real­tids­kommu­nikation). Dator­stött samarbete kallas på engelska för computer supported cooperative work (CSCW) och på svenska också för synkron gruppvara (föråldrat).

[arbetsliv] [gemensamt arbete] [ändrad 26 april 2020]