awareness

i it: kortform av presence awareness, det vill säga det att ett datorprogram för arbete i grupp kan visa deltagarna vilka gruppanvändare som är med, eventuellt även var de befinner sig (place-based awareness) och vad de gör (role-based awareness).

[program för gemensamt arbete] [ändrad 20 januari 2016]