Foreign intelligence surveillance act

(Fisa) – amerikansk lag som reglerar över­vakningen av utländsk under­rättelse­verk­sam­het i USA. – Över­vakningen kan gälla misstänkt under­rättelse­verk­sam­het som bedrivs av utlänningar i USA, men ameri­kanska medborgare kan också över­vakas enligt lagen. – Den nuvarande Fisa-lagen är en modernisering av en lag från 1978, Foreign intelligence service act, som även den förkortades Fisa. – Läs mer på USA:s justitie­departements webbsidor (länk). – Fler juridiska lagar.