Foreign intelligence surveillance act

(FISA) – en amerikansk lag som reglerar över­vakningen av utländsk underrättelse­verk­sam­het i USA. – Övervakningen kan gälla misstänkt underrättelse­verk­sam­het som bedrivs av utlänningar i USA, men amerikanska medborgare kan också över­vakas enligt lagen. – Den nuvarande FISA-lagen är en modernisering av en lag från 1978, Foreign intelligence service act, som även den förkortades FISA. – Läs mer på USA:s justitiedepartements webbsidor (länk).

[lagar] [underrättelseverksamhet] [ändrad 9 mars 2022]