distribuerat nätverk

(distributed network) – datanät utan central styrning. De styrande funktioner som behövs för att skicka ett meddelande från avsändare till mottagare finns på många platser i nätet. Om delar av nätet krånglar, skadas eller saboteras kan de flesta meddelanden ändå komma fram. Principen formulerades först av Paul Baran. internet är ett distribuerat nätverk.