distribuerat nätverk

datornätverk utan central styrning. – De styrande funktioner som behövs för att skicka ett meddelande från avsändare till mottagare finns på många platser i nätet. Om delar av nätet krånglar, skadas eller saboteras kan de flesta eller alla meddelanden ändå komma fram. Principen formulerades först av Paul Baran†. Internet är ett distribuerat nätverk. – På engelska: distributed network.

[nätverk] [ändrad 4 september 2020]