icke radbrytande bindestreck

binde­streck (divis) som ingår i ett ord, en sifferserie eller annan tecken­följd som inte bör delas upp på två rader. – Till exempel bör telefon­nummer som 08‑453 60 00 stå på en enda rad. Icke radbrytande bindestreck kodas i HTML som &#8209;. (Instruktionen <NOBR> används knappast längre och fungerar sällan.) En del ordbehand­lare har särskilda kommandon för icke radbrytande bindestreck. Även: icke avstavande bindestreck. – På engelska: non‑breaking hyphen. – Påpekande: I en del webbläsare ersätts icke radbrytande bindestreck med ☒ (fast vitt kryss på svart botten). Detta upptäcktes i februari 2023 och gällde då webbläsare baserade på Google Chrome.

[typografi] [ändrad 5 februari 2023]

rich text format

(RTF) – ett standardformat för rik text, alltså text som visas på bildskärm i grafiskt ut­förande. – Typ­snitt, tecken­stor­lek, halvfet och kursiv text, radlängd, margi­naler och annat visas som i original­­et, även när man öppnar dokumentet i en annan ord­behand­lare eller liknande pro­gram än det som det skrevs i (förutsatt att programmet klarar RTF‑filer). – Rich text format ut­­veck­lades 1987 av Micro­­soft, och det anammades av många andra program­­företag. Sedan 2008 vidareutvecklar Microsoft inte rich text format, och det ingår inte i senare versioner av Microsofts program. Den sista versionen hade nummer 1.9.1.

[filformat] [typografi] [ändrad 19 juli 2022]