icke radbrytande bindestreck

binde­streck (divis) som ingår i ett ord, en sifferserie eller annan tecken­följd som inte bör delas upp på två rader. – Till exempel bör telefon­nummer som 08‑453 60 00 stå på en enda rad. Icke radbrytande bindestreck kodas i HTML som &#8209;. (Instruktionen <NOBR> används knappast längre och fungerar sällan.) En del ordbehand­lare har särskilda kommandon för icke radbrytande bindestreck. Även: icke avstavande bindestreck. – På engelska: non‑breaking hyphen. – Påpekande: I en del webbläsare ersätts icke radbrytande bindestreck med ☒ (fast vitt kryss på svart botten). Detta upptäcktes i februari 2023 och gällde då webbläsare baserade på Google Chrome.

[typografi] [ändrad 5 februari 2023]