halvfet

i typografi: typsnittsvariant med tjockare linjer än vanlig stil. Halv­fet stil an­vänds när man vill markera ord eller stycken i löpande text (bröd­text). Det kallas ibland, särskilt i enklare ord­behandling, för fet stil, men riktig fet stil är, som namnet antyder, ännu fetare än halvfet stil, och riktig fet stil används normalt inte i löpande text. Det används bara i rubriker. – På engelska heter halvfet stil semi­bold, ibland bara bold.

[typografi] [ändrad 11 juni 2018]