rik text

(rich text) – formaterad text, typo­graferad text – text som har fram­ställts med dator, och som inne­håller instruktioner om textens grafiska utförande. Rik text innehåller dolda instruktioner om sådant som typsnitt, rubriker i olika tecken­stor­lek, kursiv och halvfet stil. Detta till skillnad från ren text, som enbart inne­håller bok­stäver och andra skriv­tecken. – Se också rich text format.

[typografi] [ändrad 10 augusti 2017]