HTML

Hypertext markup language – det språk som används för att skriva webb­sidor. Textens och sidans utformning, liksom länkar till andra webbsidor, anges med enkla koder, taggar, som blir osynliga för användaren när man tar upp sidan i en webbläsare. HTML är en tillämpning av SGML. – Se också dynamisk HTML, XML, XHTML och Compact HTML. – Version 5 av HTML, HTML5, är en radikal omarbetning. – HTML utvecklades av Tim Berners-Lee, och är en av grundstenarna för webben.

[förkortningar på H] [programspråk] [webbpublicering] [ändrad 7 juni 2017]