html

hypertext markup language. Det språk som används för att skriva webbsidor. Textens och sidans utformning, liksom länkar till andra webbsidor, anges med enkla koder, taggar, som blir osynliga för användaren när man tar upp sidan i en webbläsare. Html är en tillämpning av sgml. Se även dynamisk html, xml, xhtml och Compact HTML. – Version 5 av html, html5, är en radikal omarbetning.