typsnitt

(typeface) –– grafisk utformning av alfabetet samt siffror och andra tecken. Kända typ­snitt är till exempel Times och Helvetica. – Typ­snittet om­fattar tecken i alla stor­lekar. Ett typ­snitt i en be­stämd stor­lek, till exempel Helvetica, 9 punkter, kallas för en stil (på engelska font). Kursiv, halv­fet med flera kallas för typ­snitts­varianter. –– Termerna typ­­snitt och stil för­växlas ofta. – Läs mer i denna artikel från TNC.

[typografi] [ändrad 10 augusti 2017]