typsnitt

grafisk utformning av alfabetet samt siffror och andra tecken. Kända typsnitt är till exempel Times och Helvetica. – Ett typ­snitt om­fattar tecken i alla stor­lekar. Ett typ­snitt i en be­stämd stor­lek, till exempel Helvetica, 9 punkter, kallas för en stil (på engelska font). Kursiv, halv­fet med flera kallas för typsnitts­varianter. – Termerna typ­­snitt och stil förväxlas ofta. – Läs mer i denna artikel från TNC. – På engelska: typeface eller font family.

[typografi] [ändrad 27 maj 2019]