Ofqual-algoritmen

the Ofqual exam results algorithm – en algoritm för betygsättning som användes 2020 i Storbritannien, men som gav sådana resultat att de maskinsatta betygen drogs tillbaka. I stället fick eleverna de betyg som deras lärare hade satt. – Ofqual-algoritmen användes 2020 med anledning av Covid 19‑pandemin i stället för skrivningar. Den utgick från lärarsatta betyg och en rangordning av elever i varje klass. Betygsättningen gällde dels A-level (motsvarar närmast gymnasieexamen), dels GCSE (ämnesbetyg). Algoritmen skulle anpassa betygsättningen så att den totala fördelningen av olika betyg skulle följa samma kurva som tidigare år. Resultatet blev emellertid att många betyg sänktes en eller två steg jämfört med det betyg som respektive elevs lärare hade satt, men elever på små skolor, i synnerhet små privatskolor, fick högre betyg. Den 18 augusti 2020 beslöt Ofqual (Office of qualifications and examinations regulation – länk) att de lärarsatta betygen skulle gälla. Ett resultat blev att många elever som hade sökt till universitet först blev avvisade, men efter ändringen blev antagna, vilket ledde till överintagning. 

[algoritmer] [utbildning] [8 september 2020]

ECDL

European computer driving license – ett europeiskt datakörkort, alltså en grundutbildning i användning av persondator. Samma som det svenska ”datakörkortet”. ECDL presenterades 1995 och rekommenderades då av EU-kommissionen. Det har kritiserats för att det i praktiken bara handlar om användning av Microsofts operativsystem och program. Bytte 2019 namn till ICDLI för International.

[förkortningar på E] [utbildningar och examina] [ändrad 28 september 2020]

CISSP

Certified information systems security professional – en examen för datasäkerhets-proffs, utformad av Inter­national information systems security certification consortium, officiellt förkortat (ISC)² med parentes och upphöjd siffra (länk). – Examen förutsätter flera års yrkes­erfaren­het, och att man klarar ett test på 250 frågor, som ska besvaras på sex timmar. – Se denna länk.

[förkortningar på C] [it-säkerhet] [utbildningar och examina] [ändrad 18 december 2019]

Bletchley Park

platsen där britterna under andra världs­kriget knäckte tyskarnas kryptering. – Alan Turing† arbetade under kriget på Bletchley Park, och där byggdes datorn Colossus†. Bletchley Park är ett gods några tiotal kilo­meter norr om London. Numera museum. – Mer information finns på bletchleypark.org.uk. – 2018 invigdes National college of cybersecurity, en gymnasieutbild­ning i kryptologi, på Bletchley Park – se qufaro.uk.

[för- och bihistoria] [kryptering] [platser] [utbildningar] [ändrad 1 oktober 2018]