Datakörkortet

en utbildning i användning av persondator, införd i Sverige 1996. – Datakörkortet gällde dels grundläggande handgrepp, som hantering av mus, dels användning av vanliga program som ordbehandlare. Datakörkortet infördes i samband med hemdatorreformen, som gav anställda möjlighet att köpa persondator till nedsatt pris. Syftet var att lära så många som möjligt att använda persondator. Datakörkortet sammanföll med European computer driving license, EDCL – numera International computer driving license, IDCL. – Utbildning och examinering i datakörkortet erbjuds fortfarande (2021), men intresset minskade redan i början av 00-talet.

[utbildningar] [1 juni 2021]

International computer driving license

(ICDL) – ett internationellt ”datakörkort”, alltså en grundutbildning i användning av persondator. – Det lanserades 1995, då som European computer driving license (ECDL), vilket var samma som det svenska Datakörkortet. 1999 infördes namnet International computer driving license, men organisationen som står bakom ICDL heter fortfarande ECDL Foundation (ecdl.ch…). – ICDL har kritiserats för att det i praktiken bara handlar om användning av Microsofts operativsystem och program. – Se icdl.org.

[utbildning] [1 juni 2021]

Ofqual-algoritmen

the Ofqual exam results algorithm – en algoritm för betygsättning som användes 2020 i Storbritannien, men som gav sådana resultat att de maskinsatta betygen drogs tillbaka. I stället fick eleverna de betyg som deras lärare hade satt. – Ofqual-algoritmen användes 2020 med anledning av Covid 19‑pandemin i stället för skrivningar. Den utgick från lärarsatta betyg och en rangordning av elever i varje klass. Betygsättningen gällde dels A-level (motsvarar närmast gymnasieexamen), dels GCSE (ämnesbetyg). Algoritmen skulle anpassa betygsättningen så att den totala fördelningen av olika betyg skulle följa samma kurva som tidigare år. Resultatet blev emellertid att många betyg sänktes en eller två steg jämfört med det betyg som respektive elevs lärare hade satt, men elever på små skolor, i synnerhet små privatskolor, fick högre betyg. Den 18 augusti 2020 beslöt Ofqual (Office of qualifications and examinations regulation – länk) att de lärarsatta betygen skulle gälla. Ett resultat blev att många elever som hade sökt till universitet först blev avvisade, men efter ändringen blev antagna, vilket ledde till överintagning. 

[algoritmer] [utbildning] [8 september 2020]

CISSP

Certified information systems security professional – en examen för datasäkerhets-proffs, utformad av Inter­national information systems security certification consortium, officiellt förkortat (ISC)² med parentes och upphöjd siffra (länk). – Examen förutsätter flera års yrkes­erfaren­het, och att man klarar ett test på 250 frågor, som ska besvaras på sex timmar. – Se denna länk.

[förkortningar på C] [it-säkerhet] [utbildningar och examina] [ändrad 18 december 2019]

Bletchley Park

platsen där britterna under andra världs­kriget knäckte tyskarnas kryptering. – Alan Turing† arbetade under kriget på Bletchley Park, och där byggdes datorn Colossus†. Bletchley Park är ett gods några tiotal kilo­meter norr om London. Numera museum. – Mer information finns på bletchleypark.org.uk. – 2018 invigdes National college of cybersecurity, en gymnasieutbild­ning i kryptologi, på Bletchley Park – se qufaro.uk.

[för- och bihistoria] [kryptering] [platser] [utbildningar] [ändrad 1 oktober 2018]