Datakörkortet

en utbildning i användning av persondator, införd i Sverige 1996. – Datakörkortet gällde dels grundläggande handgrepp, som hantering av mus, dels användning av vanliga program som ordbehandlare. Datakörkortet infördes i samband med hemdatorreformen, som gav anställda möjlighet att köpa persondator till nedsatt pris. Syftet var att lära så många som möjligt att använda persondator. Datakörkortet sammanföll med European computer driving license, EDCL – numera International computer driving license, IDCL. – Utbildning och examinering i datakörkortet erbjuds fortfarande (2021), men intresset minskade redan i början av 00-talet.

[utbildningar] [1 juni 2021]