International computer driving license

(ICDL) – ett internationellt ”datakörkort”, alltså en grundutbildning i användning av persondator. – Det lanserades 1995, då som European computer driving license (ECDL), vilket var samma som det svenska Datakörkortet. 1999 infördes namnet International computer driving license, men organisationen som står bakom ICDL heter fortfarande ECDL Foundation (ecdl.ch…). – ICDL har kritiserats för att det i praktiken bara handlar om användning av Microsofts operativsystem och program. – Se icdl.org.

[utbildning] [1 juni 2021]

iGen

beteckning på årskullarna födda 1995—2012 – de som är uppvuxna med smarta mobiler och sociala medier. – Uttrycket lanserades av den amerikanska psykologiprofessorn Jean Twenge (länk) i artikeln ”Have smartphones destroyed a generation?” (länk) i september 2017 och i en bok med samma namn (länk). Enligt Twenge är 18‑åringarna i iGen‑generationen som 15‑åringarna var före dem. De går ut mindre på kvällar och nätter, dricker mindre alkohol och har senare sexdebut. De blir också oftare psykiskt sjuka och är mer benägna att begå självmord. Enkelt uttryckt ligger de hemma i sängen och umgås med sina kompisar genom sociala medier i stället för att träffa dem ansikte mot ansikte.

[demografi] [1 januari 2018]

Ross, Thomas S

en amerikan som påstår att han uppfann iPhone 1992 och därför 2016 stämde Apple för patent­intrång. – Thomas S Ross ville ha 10 miljarder dollar i skadestånd plus 1,5 procent av alla framtida intäkter från försäljning av iPhone. – Ross hade lämnat in en patentansökan 1992, men den förföll 1995, eftersom han inte betalade avgifterna till patentverket. Hans uppfinning, som han kallade för electronic reading device, skulle bland annat ha spelare för 3,5-tums disketter och ett mekaniskt tangentbord. – Se artikel i MacRumors (länk).

[bluff och båg] [patent] [personer] [ändrad 29 augusti 2021]

SSH

Secure SHell – ett protokoll för inloggning på distans med säker identifiering, utvecklat av SSH Communications (ssh.com). SSH kan användas för fjärrstyrning av datorer. – SSH har funnits sedan 1995, och det finns en senare version, SSH‑2 (som inte är kompatibel med version 1), utföranden i öppen källkod, OSSH, vidareutvecklad till OpenSSH (openssh.com) och en version från GNU, lsh (se denna länk). Många företag har produkter som bygger på SSH. I december 2017 införde Microsoft OpenSSH i Windows 10.

[förkortningar på S] [it-säkerhet] [nätverk] [ändrad 15 december 2017]

Objectory

en metod för objektorienterad analys och design, skapad av Ivar Jacobson i hans dåvarande företag som också hette Objectory. – Typiskt för Objectory var an­vänd­nings­fall, en grundlig analys av alla sätt som ett system kan användas på. Metoden Objectory kombinerades med Rationals utvecklingsverk­tyg efter att Rational köpte företaget Objectory 1995, först under namnet Rational Objectory Process, sedan under namnet Rational Unified Process. Mo­del­le­rings­språket UML bygger till stor del på Objectory. – Rational ingår sedan 2003 i IBM.

[företag] [systemutveckling] [uppköpt] [ändrad 4 juni 2017]

Internet Explorer

Internet Explorers märke: ett litet e omgivet av en gul ring (som en Saturnusring på sneddem).
E som i Explorer.

webbläsare från Microsoft, under avveckling. Från 2015 ersatt av Edge. – Internet Explorer underhålls fortfarande (september 2020), och finns för nerladdning, men den vidareutvecklas inte. Stöd för Internet Explorer i Windows 10 upphör den 15 juni 2022, se pressmeddelande. – Internet Explorer släpp­tes 1995, och var från 1999 i många år den mest spridda webbläsaren. Den var en vidareutveckling av företaget Spyglass† version av Mosaic†, och följde med i Windows. – Internet Explorer konkurrerade efter ett par år ut den tidigare mest spridda webbläsaren, Netscape Navigator†. Det berodde åtminstone delvis på att Internet Explorer var förinstallerad i Windows, vilket ledde till att många användare aldrig övervägde att pröva en annan webbläsare. Men det ledde till en stor rättegång där EU beskyllde Microsoft för att missbruka sin monopolställning. Microsoft ålades att se till att kunderna kunde få Windows utan Internet Explorer. (Se embrace, extend and extinguish och unbundling.) – Microsoft försvarade sig med att webbläsarfunktionerna var integrerade i Windows och inte kunde tas bort. Detta öppnade å andra sidan möjligheten för andra företag att utveckla egna webbläsare som byggde på Windows inbyggda webbläsarfunktioner. – Mellan 1998 och 2003 var Internet Explorer också den förvalda webbläsaren för Macintosh till följd av en uppgörelse mellan Apple och Microsoft. 2003 slutade Microsoft att utveckla Internet Explorer för Mac, och Apple lanserade en egen webbläsare, Safari. – Internet Explorer byggde från början på källkod från Spyglass Mosaic†. – Från mitten av 00‑talet fick Internet Explorer konkurrens av Firefox, senare av Google Chrome. – Under 00‑talet ansågs Internet Explorer halka efter i utvecklingen, och i synnerhet version 6, släppt 2001, hade brister när det gällde säkerhet. Version 8, släppt i mars 2009, innebar en stor upp­ryckning, både när det gällde funktioner och datasäker­het. Version 9 kom i mars 2011 och var avsevärt snabbare än tidigare versioner. Den sista versionen, version 11, kom 2013. – När Microsoft visade upp webbläsaren med arbetsnamnet Spartan, senare kallad Edge, i januari 2015 tolkades det allmänt som tecken på att Internet Explorer snart skulle avvecklas. (Se artikel i tidskriften M3.) Microsoft meddelade 2016 att företaget inte längre underhåller versionerna 1—10 av Internet Explorer. – Läs mer på Microsofts webbsidor. – IDG:s artiklar om Internet Explorer: länk.

[nerlagt] [webbläsare] [ändrad 22 mars 2021]

wiki

webbsida som besökare fritt kan ändra i. – På en wiki kan besökare ändra, ta bort och lägga till text och annat material. Detta kan de göra direkt från sina webbläsare. – Det mest kända exemplet på wiki är uppslagsverket Wikipedia. – Den första som la ut en wiki på webben var ameri­kanen Ward Cunningham (länk) 1995. Wiki kan ses som ett långtgående experiment i samarbete och förtroende. En wiki har inga omedelbara spärrar mot ändringar enligt antagandet att fel och vandalisering rättas till av de seriösa besökarna. (För att göra det lätt att renovera efter vandalisering brukar wikiplatser spara tidigare versioner av texten.) – Wiki‑formen används också av mindre grupper som tillsammans arbetar med textprojekt. Det krävs då konto och inloggning. – Läs mer om wiki i Wikipedia. – Läs också om Wikileaks (som inte är någon wiki). – Ordet: Wiki kommer av hawaiianska wikiwiki, som betyder kvickt. – På svenska: en wiki, flera wikier. – Läs också om bliki, wall wiki och swicki.

[socialt] [webbpublicering] [wiki] [ändrad 1 september 2021]

Snopes

en amerikansk webbplats som granskar rykten, vandringssägner och misstänkta bluffar på internet. – Snopes har funnits på webben sedan 1995. Den drevs från starten av Barbara och David Mikkelson, som då var gifta. De skildes 2014 och Barbara Mikkelson, som hade lämnat verksamheten, sålde 2016 sin halva av Snopes till företaget Proper Media (proper.io), vilket ledde till juridiska tvister. – Snopes har länge haft högt anseende, och har belönats med Webby Awards. Men 2021 avslöjades att David Mikkelson hade publicerat plagierade artiklar på Snopes under eget namn eller under pseudonymen ”Jeff Zarronandia”. Mikkelson får tills vidare inte skriva i Snopes – se meddelande från Snopes företagsledning. – Se snopes.com. – Namnet: Taget från en inte alltid sympatisk familj i William Faulkners romaner. – En före detta anställd på Snopes, Brooke Binkowski (på Twitter), har startat en egen ryktsgranskande sajt, Truth or fiction (truthorfiction.com).

[bluff och båg] [källkritik] [ändrad 22 augusti 2021]

Xprize

en grupp pristävlingar där uppgiften är att finna lösningar på problem som hittills har ansetts olösliga. – Det gäller tekniska eller humanitära problem. Vin­n­arna belönas med höga belopp – flera miljoner dollar. – Tanken bakom de stora belöningarna är att lösningarna ska undgå marknads­miss­lyck­ande: vinnarna får till­räck­ligt med pengar för att kunna starta produktion och marknadsföring. Dessutom kan personerna bakom Xprize bidra med kunskap och erfaren­heter. Meningen är alltså att de vinnande lösningarna ska tas i bruk i stor skala. – Det finns många Xprizes, se xprize.org/prizes. Se också Global learning Xprize. – Priserna sam­ordnas av en stiftelse med samma namn, grundad 1995, se xprize.org. Stiftelsen har bland annat person­­allianser med Singularity university. I styrelsen finns fram­gångs­rika uppfinnare och före­tags­ledare som publicisten Ariana Huffington, Ray Kurzweil, Elon Musk, Larry Page från Google och Craig Venter, som kartlade människans DNA.

[forskning] [stiftelser] [utmärkelser] [ändrad 24 juli 2017]