International computer driving license

(ICDL) – ett internationellt ”datakörkort”, alltså en grundutbildning i användning av persondator. – Det lanserades 1995, då som European computer driving license (ECDL), vilket var samma som det svenska Datakörkortet. 1999 infördes namnet International computer driving license, men organisationen som står bakom ICDL heter fortfarande ECDL Foundation (ecdl.ch…). – ICDL har kritiserats för att det i praktiken bara handlar om användning av Microsofts operativsystem och program. – Se icdl.org.

[utbildning] [1 juni 2021]

iGen

beteckning på årskullarna födda 1995—2012 – de som är uppvuxna med smarta mobiler och sociala medier. – Uttrycket lanserades av den amerikanska psykologiprofessorn Jean Twenge (länk) i artikeln ”Have smartphones destroyed a generation?” (länk) i september 2017 och i en bok med samma namn (länk). Enligt Twenge är 18‑åringarna i iGen‑generationen som 15‑åringarna var före dem. De går ut mindre på kvällar och nätter, dricker mindre alkohol och har senare sexdebut. De blir också oftare psykiskt sjuka och är mer benägna att begå självmord. Enkelt uttryckt ligger de hemma i sängen och umgås med sina kompisar genom sociala medier i stället för att träffa dem ansikte mot ansikte.

[demografi] [1 januari 2018]

Ross, Thomas S

en amerikan som påstår att han uppfann iPhone 1992 och därför 2016 stämde Apple för patent­intrång. Han ville ha 10 miljarder dollar i skadestånd plus 1,5 procent av alla framtida intäkter från försäljning av iPhone. – Ross lämnade in en patentansökan 1992, men den förföll 1995 eftersom han inte betalade avgifterna till patentverket. Hans uppfinning, som han kallade för electronic reading device, skulle bland annat ha spelare för 3,5-tums disketter och ett mekaniskt tangentbord. – Se artikel i MacRumors (länk).

[bluff och båg] [patent] [personer] [ändrad 2 juli 2016]

SSH

Secure SHell – ett protokoll för inloggning på distans med säker identifiering, utvecklat av SSH Communications (ssh.com). SSH kan användas för fjärrstyrning av datorer. – SSH har funnits sedan 1995, och det finns en senare version, SSH‑2 (som inte är kompatibel med version 1), utföranden i öppen källkod, OSSH, vidareutvecklad till OpenSSH (openssh.com) och en version från GNU, lsh (se denna länk). Många företag har produkter som bygger på SSH. I december 2017 införde Microsoft OpenSSH i Windows 10.

[förkortningar på S] [it-säkerhet] [nätverk] [ändrad 15 december 2017]

Objectory

en metod för objektorienterad analys och design, skapad av Ivar Jacobson i hans dåvarande företag som också hette Objectory. – Typiskt för Objectory var an­vänd­nings­fall, en grundlig analys av alla sätt som ett system kan användas på. Metoden Objectory kombinerades med Rationals utvecklingsverk­tyg efter att Rational köpte företaget Objectory 1995, först under namnet Rational Objectory Process, sedan under namnet Rational Unified Process. Mo­del­le­rings­språket UML bygger till stor del på Objectory. – Rational ingår sedan 2003 i IBM.

[företag] [systemutveckling] [uppköpt] [ändrad 4 juni 2017]

Internet Explorer

Internet Explorers märke: ett litet e omgivet av en gul ring (som en Saturnusring på sneddem).
E som i Explorer.

webbläsare från Microsoft, under avveckling. Från 2015 ersatt av Edge. – Internet Explorer underhålls fortfarande (september 2020), och finns för nerladdning, men den vidareutvecklas inte. Stöd för Internet Explorer i Windows 10 upphör den 15 juni 2022, se pressmeddelande. – Internet Explorer släpp­tes 1995, och var från 1999 i många år den mest spridda webb­läsaren. Den var en vidareutveckling av företaget Spyglass† version av Mosaic†, och följde med i Windows. – Internet Explorer konkurrerade efter ett par år ut den tidigare mest spridda webbläsaren, Net­scape Navigator†. Det berodde åtminstone delvis på att Internet Explorer var förinstallerad i Windows, vilket ledde till att många användare aldrig övervägde att pröva en annan webbläsare. Men det ledde till en stor rättegång där EU beskyllde Micro­soft för att missbruka sin monopolställning. Microsoft ålades att se till att kunderna kunde få Windows utan Internet Explorer. (Se embrace, extend and extinguish och unbundling.) – Micro­soft försvarade sig med att webbläsarfunktionerna var integrerade i Windows och inte kunde tas bort. Detta öppnade å andra sidan möjligheten för andra före­tag att ut­veckla egna webbläsare som byggde på Windows inbyggda webbläsarfunktioner. – Mellan 1998 och 2003 var Internet Explorer också den förvalda webbläsaren för Macintosh till följd av en uppgörelse mellan Apple och Microsoft. 2003 slutade Microsoft att utveckla Internet Explorer för Mac, och Apple lanserade en egen webbläsare, Safari. – Inter­­net Explorer byggde från början på källkod från Spyglass Mosaic†. – Från mitten av 00‑talet fick Internet Explorer konkurrens av Firefox, senare av Google Chrome. – Under 00‑talet ansågs Internet Explorer halka efter i utvecklingen, och i synnerhet version 6, släppt 2001, hade brister när det gällde säkerhet. Version 8, släppt i mars 2009, innebar en stor upp­ryckning, både när det gällde funktioner och datasäker­het. Version 9 kom i mars 2011 och var avsevärt snabbare än tidigare versioner. Den sista versionen, version 11, kom 2013. – När Microsoft visade upp webbläsaren med arbetsnamnet Spartan, senare kallad Edge, i januari 2015 tolkades det allmänt som tecken på att Internet Explorer snart skulle avvecklas. (Se artikel i tidskriften M3.) Microsoft meddelade 2016 att företaget inte längre underhåller versionerna 1—10 av Internet Explorer. – Läs mer på Microsofts webbsidor. – IDG:s artiklar om Internet Explorer: länk.

[nerlagt] [webbläsare] [ändrad 22 mars 2021]

Snopes

en amerikansk webbplats som granskar rykten, vand­rings­sägner och misstänkta bluffar på inter­net. – Snopes har funnits på webben sedan 1995. Den drivs sedan starten av Barbara och David Mikkelson. – Snopes har högt an­se­ende, och har be­lö­nats med Webby Awards. – Se snopes.com. – Namnet: Taget från en inte alltid sym­pa­tisk familj i William Faulkners romaner.

[bluff och båg] [källkritik] [ändrad 23 april 2018]

Microsoft Bob

ett grafiskt användargränssnitt för Windows, avsett att vara enkelt att använda, lanserat av Microsoft 1995 och allmänt ansett som ett fiasko. – Microsoft Bob hade ett användargränssnitt med serietidningsmässiga figurer i en bostadsliknande miljö. Datorns resurser representerades av bilder på vardagliga föremål som arkivskåp. Bob skulle vara ett alternativt gräns­snitt till Windows. Men användarna klagade på att Bob var långsamt, omständligt och resurskrävande, och i början av 1996 drogs Bob tillbaka från marknaden. – Läs historien om Bob här (brukar fungera trots överstrykning) eller i Wikipedia.

[grafiskt användargränssnitt] [nerlagt] [windows] [ändrad 26 februari 2018]

CDMA

förkortning för code division multiple access:

  1. – det system för digital mobil­telefoni som infördes 1995 i USA under varumärket cdmaOne. Det var då USA:s svar på GSM (som senare infördes även i USA);
  2. – tekniken bakom 3g‑tele­foni. Det finns två huvud­typer: WCDMA, som är avsett för operatörer som har GSM‑nät sedan tidigare, och CDMA 2000 som är avsett för cdmaOne‑operatörer som vill upp­gradera. CDMA-tekniken är en form av kod­­­delning och ut­veck­lades först av ameri­kanska Qualcomm (länk). – Se också Digital 450.

[förkortningar på C] [mobilt] [ändrad 25 maj 2018]

dotcombubblan

(the dotcom boom, the dotcom bubble)it‑bubblan – en period i slutet av 1990‑talet med orimligt höga aktiekurser för internetföretag. – Netscapes börsintro­duk­tion den 10 augusti 1995 brukar räknas som början på dotcombubblan. Vid slutet av samma dag var Net­scape värt två miljarder dollar på börsen, trots att före­­tagets enda produkt var webbläsaren Navigator†, som de flesta an­vänd­arna aldrig be­talade för. – Netscape följdes av ett antal före­tag som värderades till miljard­­be­­lopp, ibland innan de hade dragit in en enda dollar. En del av dem har över­levt och blomstrar, som postorderföretaget Amazon och auktionsplatsen eBay. Andra har slutat i stora konkurser. – Dot­­com­­kraschen in­leddes i början av år 2000. I Sverige nådde börsen (SAX‑index) sitt högsta värde dit­tills den 6 mars 2000. Två år senare hade index sjunkit med 70 procent. I USA nådde Dow Jones aktie­­­index sitt hittills högsta värde i januari 2000 och it‑börsen Nasdaq den 10 mars. Den 14 april 2000 brukar räknas som dagen då Nasdaq kraschade och början på dotcomkraschen. Därefter sjönk börsindex hastigt i två år med bottenvärde i slutet av 2002. Då hade Nasdaqs index sjunkit från rekordnoter­ingen 5 048 till strax över 1 000. – En faktor som spelade in var 2000‑problemet, som höll en stor del av it‑branschen sysselsatt fram till nyårsafton 1999. Sedan var det slut. – Det kraftigt övervärderade America Onlines (numera Aol:s) beslut att köpa dåvarande Time Warner (numera WarnerMedia) den 11 januari 2000 brukar ses som in­led­ningen till kraschen. – I Sverige förknippas dotcom­bubblan med företag som Boo.com, (se Wikipedia), Icon Media­lab se Wiki­pedia (se Wikipedia), och Framfab, (se Wikipedia). – Läs också om the tech winter. – Se också dotcom. – Fler ord på dot, klicka här, fler ord på bubbla, klicka här.

[företag och ekonomi] [it-historia] [ändrad 18 juni 2018]