International computer driving license

(ICDL) – ett internationellt ”datakörkort”, alltså en grundutbildning i användning av persondator. – Det lanserades 1995, då som European computer driving license (ECDL), vilket var samma som det svenska Datakörkortet. 1999 infördes namnet International computer driving license, men organisationen som står bakom ICDL heter fortfarande ECDL Foundation (ecdl.ch…). – ICDL har kritiserats för att det i praktiken bara handlar om användning av Microsofts operativsystem och program. – Se icdl.org.

[utbildning] [1 juni 2021]

yggdrasil

 1. – ett program för samordning av vetenskapliga datorprogram som är skrivna i olika programspråk. – yggdrasil (skrivs med litet y) är ett så kallat ramverk. Det lanserades 2019 och är en fortsättning på det tidigare Crops in silico, CiS, även känt som cis_interface. – Se denna länk och GitHublänk;
 2. Yggdrasil – ett sedan länge avvecklat utförande av Linux. Yggdrasil lanserades 1995 och var avsett att köras från en CD – se live CD.

Yggdrasil var i fornnordisk tro namnet på världsträdet – se Wikipedia.

[forskning] [linuxdistributioner] [nerlagt] [programspråk] [ändrad 21 mars 2022]

Dataskyddsdirektivet

 1. – (Data protection directive) – ett överspelat EU-direktiv från 1995 om skydd av personupp­gifter. – Dataskyddsdirektivet genomfördes i Sverige i form av Personuppgiftslagen† (PuL). Dataskyddsdirektivet är sedan maj 2018 ersatt av EU:s Dataskyddsförordning. – Hela Dataskyddsdirektivet på svenska finns på EU:s webbsidor. – Förväxla inte Dataskyddsdirektivet med Datalagringsdirektivet;
 2. – se Brottsdatalagen.

[dataskydd] [eu] [inaktuellt] [lagar] [personuppgifter] [ändrad 9 september 2021]

inbyggt dataskydd

(privacy by design) – eller inbyggd integritet – skydd av personuppgifter som grundläggande funk­tion i it‑system. Idealet är att inbyggt dataskydd är något som man eftersträvar i alla stadier av systemutvecklingen. Det ska inte vara något som man lägger till i efterhand. – Principen inbyggt dataskydd for­mu­le­rades 1995 i rapporten Privacy enhancing technologies, se denna länk. Den har senare sammanfattats i sju grundprinciper av Ontarios tidigare integritetsombuds­man Ann Cavoukian (länk):

 1. – Proaktiv – inte reaktiv; förebyggande – inte reparerande;
 2. – Dataskydd som den förvalda inställningen;
 3. – Dataskydd som en del av systemets utformning;
 4. – Full funktionalitet – bara fördelar, inga nackdelar;
 5. – Dataskydd från början till slut – skydd under hela livscykeln;
 6. – Synlighet och genomsiktlighet – bevara öppenheten;
 7. – Respektera användarnas integritet – håll det användarcentrerat.

– Läs också vad Integritetsskyddsmyndigheten skriver: länk.

[dataskydd] [personlig integritet] [personuppgifter] [ändrad 6 januari 2021]

SSH

Secure SHell – ett protokoll för inloggning på distans med säker identifiering, utvecklat av SSH Communications (ssh.com). SSH kan användas för fjärrstyrning av datorer. – SSH har funnits sedan 1995, och det finns en senare version, SSH‑2 (som inte är kompatibel med version 1), utföranden i öppen källkod, OSSH, vidareutvecklad till OpenSSH (openssh.com) och en version från GNU, lsh (se denna länk). Många företag har produkter som bygger på SSH. I december 2017 införde Microsoft OpenSSH i Windows 10.

[förkortningar på S] [it-säkerhet] [nätverk] [ändrad 15 december 2017]

Internet Explorer

Internet Explorers märke: ett litet e omgivet av en gul ring (som en Saturnusring på sneddem).
E som i Explorer.

webbläsare från Microsoft, definitivt nerlagd i juni 2022. – Sedan 2015 är Edge den förinstallerade webbläsaren i Windows. – Internet Explorer, förkortat IE, underhölls efter 2015, och fanns kvar för nerladdning, men den vidareutvecklades inte. Allt stöd för Internet Explorer i Windows 11 upphörde den 15 juni 2022, se Microsofts blogg. – I februari 2023 började Microsoft se till att det inte längre gick att klicka på existerande exemplar av Internet Explorer: om man gör det öppnas i stället Edge. – Internet Explorer släpptes 1995, och var från 1999 i många år den mest spridda webbläsaren. Den var en vidareutveckling av företaget Spyglass† version av Mosaic†, och följde med i Windows. – Internet Explorer konkurrerade efter ett par år ut den tidigare mest spridda webbläsaren, Netscape Navigator†. Det berodde åtminstone delvis på att Internet Explorer var förinstallerad i Windows, vilket ledde till att många användare aldrig övervägde att pröva en annan webbläsare. Men det ledde till en stor rättegång där EU beskyllde Microsoft för att missbruka sin monopolställning. Microsoft ålades att se till att kunderna kunde få Windows utan Internet Explorer. (Se embrace, extend and extinguish och unbundling.) – Microsoft försvarade sig med att webbläsarfunktionerna var integrerade i Windows och inte kunde tas bort. Detta öppnade å andra sidan möjligheten för andra företag att utveckla egna webbläsare som byggde på Windows inbyggda webbläsarfunktioner. – Mellan 1998 och 2003 var Internet Explorer också den förvalda webbläsaren för Macintosh till följd av en uppgörelse mellan Apple och Microsoft. 2003 slutade Microsoft att utveckla Internet Explorer för Mac, och Apple lanserade då en egen webbläsare, Safari. – Internet Explorer byggde från början på källkod från Spyglass Mosaic†. – Från mitten av 00‑talet fick Internet Explorer konkurrens av Firefox, senare av Google Chrome. – Under 00‑talet ansågs Internet Explorer halka efter i utvecklingen, och i synnerhet version 6, släppt 2001, hade brister när det gällde säkerhet. Version 8, släppt i mars 2009, innebar en stor upp­ryckning, både när det gällde funktioner och datasäker­het. Version 9 kom i mars 2011 och var avsevärt snabbare än tidigare versioner. Den sista versionen av Internet Explorer, version 11, kom 2013. – När Microsoft i januari 2015 visade upp en webbläsare med arbetsnamnet Spartan, senare kallad Edge, tolkades det som tecken på att Internet Explorer skulle avvecklas. (Se artikel i tidskriften M3.) Microsoft meddelade 2016 att företaget inte längre underhåller versionerna 1—10 av Internet Explorer. – För webbsidor som är anpassade för Internet Explorer kan Edge köras i så kallat IE mode, se docs.microsoft.com…. – IDG:s artiklar om Internet Explorer: länk.

[nerlagt] [webbläsare] [ändrad 16 juni 2022]

Dublin Core

ett klassificeringssystem (taxonomi) för information på internet: ett system för beskrivning och sortering av webbsidor med hjälp av metadata. Det används ofta i den semantiska webben. Syftet är att göra det lätt att hitta webbsidor genom att ange vad de handlar om. – Dublin Core beskrev från början webbsidor i 15 kategorier som titel, ämne, upp­hovs­person och datum. Kategorierna har sedan dess blivit fler, främst genom att de ursprungliga 15 fått underkategorier. Se Dublin Cores användarhandledning (länk). – Arbetet med Dublin Core har pågått sedan 1995. Första mötet ägde rum i Dublin i Ohio, USA, därav namnet. – Bakom Dublin Core står organisa­tionen Dublin Core Metadata Initiative, DCMI. – Se dublincore.org.

[informationshantering] [språk] [webben] [ändrad 12 december 2017]