säkerhet

security – skydd mot risker: att något fungerar som det ska och inte har svag­heter som kan leda till problem, inte kan användas på fel sätt och inte kan missbrukas avsiktligt. – På engelska finns också ordet safety. Skill­naden är att security är att se till att det inte händer något, safety (skydd, säkerhet) är att minska skadorna om det händer något. Safety används i synner­het om skydd mot skador på liv och egendom. – Data­säker­het (data security) handlar främst om skydd mot insyn, data­stöld, oönskade ändringar eller sabotage från fientligt sinnade personer. – In­for­ma­tions­säker­het är skydd av in­for­ma­tionen i ett it-system (skydd mot otillåten åtkomst, ändringar och sabotage). – Com­puter safety handlar om arbetar­skydd. – När det gäller att it-sys­temet ska fungera som det ska utan att krångla talar man om drift­säker­het.