säkerhet

security – skydd mot risker: det att något fungerar som det ska och inte har svag­heter som kan leda till problem, inte kan användas på fel sätt och inte kan missbrukas avsiktligt eller utsättas för avsiktliga eller oavsiktliga skador. – På engelska finns också ordet safety. Skill­naden är att security är att se till att det inte händer något, safety (skydd, säkerhet) är att minska skadorna om det händer något. Safety används i synner­het om skydd mot skador på liv och egendom. – Data­säker­het (data security) handlar främst om skydd mot insyn, datastöld, oönskade ändringar eller sabotage från fientligt sinnade personer. – Informationssäker­het är skydd av informationen i ett it‑system (skydd mot otillåten åtkomst, ändringar och sabotage). – När det gäller att it-sys­temet ska fungera som det ska utan att krångla talar man om driftsäker­het.

[it-säkerhet] [ändrad 20 juni 2018]