BOGO

  1. bogo – se bogus;
  2. BOGO – förkortning för buy one get one (”köp en – få en [till]”, mer idiomatiskt:”köp två – betala för en”). Uttrycket kan också användas om oskiljaktiga kompisar: har du stämt träff med en av dem så kommer också den andra; även: enäggstvillingar;
  3. blackout or get out – om att någon är så full att han eller hon kommer att bli medvetslös om hon inte lägger av.

[förkortningar på B] [jargong] [ändrad 18 juni 2018]

quantum bogodynamics

låtsasvetenskap om bogus. – Universum beskrivs i kvantbogusdynamiken som ett växel­spel av bogoner, de elementarpartiklar som är bärare av bogus. Bogoner sprids bland annat av tv‑predi­kanter, politiker, begagnade bilhandlare och personer i slips och kostym. Bogonerna absorberas, olyckligt nog, av datorer (som då börjar krångla) och av skatte­betalare. Bogonen har en antipartikel, kluonen. Om en bogon träffar en kluon för­intas båda partiklarna och magisk rök uppstår. – Quantum bogodynamics var en mem i den tidiga hackar‑kulturen.

[dumhet] [it-humor] [mem] [ändrad 16 mars 2018]

bogomips

ett prestanda-mått för datorer, utvecklat av Linus Torvalds. – Namnet bogomips an­spelar på bogus och MIPS, ett vanligt prestanda­mått. Torvalds anser att MIPS ofta är miss­visande och ut­vecklade därför bogo­mips, som anger hur många gånger i sekunden som pro­cessorn kör en viss programslinga. Ett program som mäter bogo­mips ingår i Linux. Programmet ger också besked om ifall datorn är in­ställd för högsta prestanda.

[måttenheter] [prestanda] [ändrad 23 augusti 2019]

bogus

nonsens, strunt, båg, skräp – äldre pro­gram­merar­jargong för sådant som inte fungerar, inte är sant eller helt enkelt är fel eller dumt. – Bogus ingår i många andra ord, ibland i formen bogo, som i bogo­mips. – Bogus content är osant eller irrelevant inne­­håll i med­­delanden, till exempel för­­åldrade (=praktiskt taget alla) virus­­varningar eller på­­stå­enden om att Ericsson ger bort mobiltele­foner (se här). – I tidig hackar‑kultur fanns en hel låtsasveten­skaplig termino­logi för bogus, se bogon och quantum bogodynamics. – Se också kräkpost och crap.

[bluff och båg] [bogus] [källkritik] [ändrad 12 december 2017]