bogomips

ett prestanda-mått för datorer, utvecklat av Linus Torvalds. Namnet bogo­mips an­spelar på bogus och mips, ett vanligt prestanda­mått. Tor­valds anser att mips ofta är miss­visande och ut­vecklade därför bogo­mips, som anger hur många gånger i sekunden som pro­cessorn kör en viss pro­gram­slinga. Ett pro­gram som mäter bogo­mips ingår i Linux. Pro­grammet ger också be­sked om ifall datorn är in­ställd för högsta prestanda.