bogomips

ett prestanda-mått för datorer, utvecklat av Linus Torvalds. – Namnet bogomips an­spelar på bogus och MIPS, ett vanligt prestanda­mått. Torvalds anser att MIPS ofta är miss­visande och ut­vecklade därför bogo­mips, som anger hur många gånger i sekunden som pro­cessorn kör en viss programslinga. Ett program som mäter bogo­mips ingår i Linux. Programmet ger också besked om ifall datorn är in­ställd för högsta prestanda.

[måttenheter] [prestanda] [ändrad 23 augusti 2019]