bogus

nonsens, strunt, båg, skräp – äldre pro­gram­merar­jargong för sådant som inte fungerar, inte är sant eller helt enkelt är fel eller dumt. – Bogus ingår i många andra ord, ibland i formen bogo, som i bogo­mips. – Bogus content är osant eller irrelevant inne­­håll i med­­delanden, till exempel för­­åldrade (=praktiskt taget alla) virus­­varningar eller på­­stå­enden om att Ericsson ger bort mobiltele­foner (se här). – I tidig hackar‑kultur fanns en hel låtsasveten­skaplig termino­logi för bogus, se bogon och quantum bogodynamics. – Se också kräkpost och crap.

[bluff och båg] [bogus] [källkritik] [ändrad 12 december 2017]

Dagens ord: 2017-10-02