Torvalds, Linus

(1969) –– finlandssvensk upphovsman och ägare till Linux. – Linus Tor­valds ut­veck­lade den första versionen av Linux 1991 för att få ett Unix­kompa­tibelt operativ­system för person­datorer med Intel-­processorer. Han var miss­nöjd med Minix, en annan Unix­version för person­datorer, efter­som det krävdes licens­avgift för användning av det. Han publicerade käll­koden och bad om förslag till för­bätt­ringar, vilket ledde till att Linux fick mycket uppmärksamhet, anammades av många stora it‑företag och så småningom blev världens mest spridda operativsystem – Sedan 2003 är Linus Torvalds anställd på Open source development lab, tidigare på Trans­­meta†. – Linus Torvalds fick 1998 EFF:s pris Pioneer Award (länk), år 2000 Lovelace Medal och 2012 Millenniumpriset för teknologi (länk).

[linus torvalds] [linux]