bogositet

egenskapen att vara full av bogus (mer eller mindre). Den drabbade har absorberat bogoner.

[dumhet] [kuriosa] [ändrad 11 september 2019]