quantum bogodynamics

låtsasvetenskap om bogus. Universum beskrivs som ett växel­spel av bogoner, de elementar­partiklar som är bärare av bogus. Bogoner sprids bland annat av tv‑predi­kanter, politiker, be­gagnade bil­handlare och personer i slips och kostym. Bogonerna absorberas, olyckligt nog, av datorer (som då börjar krångla) och av skatte­betalare. Bogonen har en anti­partikel, kluonen. Om en bogon träffar en kluon för­intas båda par­tik­larna och magisk rök uppstår. – Quantum bogodynamics var en mem i den tidiga hackar-kulturen.

[dumhet] [kuriosa]

Dagens ord: 2017-02-17