bring your own social media

förkortas BYOSM –– om det att anställda använder sina privata konton på sociala medier i arbetet. Detta kan ses som en fördel för företaget, efter­som det kan hjälpa de anställda att utföra sina arbets­upp­gifter. Det kan också bidra till att skapa en positiv bild av företaget. Problemet är att de anställda tar med sig sina sociala medier och kontakter när de slutar. –För­­kort­­ningen ansluter till andra för­kort­ningar på BYO som bring your own device (BYOD).

[sociala medier] [ändrad 22 september 2017]

bring your own device

(BYOD) –– använd medhavd apparat, medtag egen apparat –– om att an­ställda har med sig egen mobil­telefon, bärbara dator eller surf­platta till jobbet, vare sig it‑av­del­ningen tillåter det eller inte. Även: BYO, bring your own.  – BYOD uttyds också ””bring your own disaster””. – Ut­trycket har gett upphov till de liknande BYOA –– bring your own appli­ca­tions, BYOS –– bring your own software och BAD –– bring any device –– samt CYOD –– choose your own device. – Jäm­för med shadow IT.

[it-system] [ändrad 1 september 2017]