bring your own access

(BYOA) – benämning på trenden att personal och andra ansluter sig till sin organisations nätverk genom sina egna internetabonnemang i stället för direkt genom organisationens trådlösa lokala nätverk. Detta kräver normal inloggning, men kan ändå ställa till problem för it‑säkerheten. Användaren kan nämligen sedan låta sin mobiltelefon eller surfplatta fungera som en trådlös accesspunkt och låta andra personer dela på anslutningen. Företaget eller organisationen har då ingen möjlighet att veta vilka de personerna är eller vad de gör med informationen de kommer åt.

[it-säkerhet] [trådlöst] [21 januari 2019]

bring your own social media

förkortas BYOSM – om det att anställda använder sina privata kontonsociala medier i arbetet. – Detta kan ses som en fördel för företaget, eftersom det kan hjälpa de anställda att utföra sina arbetsupp­gifter. Det kan också bidra till att skapa en positiv bild av företaget. Problemet (för företaget) är att de anställda tar med sig sina sociala medier och kontakter när de slutar. – Förkort­­ningen BYOSM ansluter till andra för­kort­ningar på BYO som bring your own device (BYOD).

[sociala medier] [ändrad 22 juni 2022]

bring your own device

(BYOD)använd medhavd apparat, medtag egen apparat – om att an­ställda har med sig egen mobil­telefon, bärbara dator eller surf­platta till jobbet, vare sig it‑av­del­ningen tillåter det eller inte. Även: BYO, bring your own.  – BYOD uttyds också ”bring your own disaster”. – Ut­trycket har gett upphov till de liknande BYOAbring your own appli­ca­tions, BYOSbring your own software och BADbring any device – samt CYODchoose your own device. – Jäm­för med skugg-it.

[byo] [it-system] [ändrad 1 september 2017]