konto

(account) – information, program och tekniska resurser som en datoranvändare har tillgång till, och som vanligen skyddas av lösenord. Kallas också för användarkonton (user accounts). Konton kan också vara knutna till arbetsuppgifter eller grupper. En kontohavare är administratör och tilldelar andra användare konton. Konton förekommer:
* på datorer som används av fler än en person. De flesta nyare persondatorer har, eller kan ha, konton;
* i lokala nätverk;
* på tjänster på internet.
Ordet används givetvis också i andra betydelser, som bankkonto. Användning av konton är knutet till krav på inloggning. Vanligtvis har datorer och lokala nätverk, vid sidan av gemensamma resurser, med konton en uppsättning filer och data för varje användare. Sådana data kan till exempel vara personliga inställningar för olika program. Sådana data sparas i lokala nätverk oftast på en server, eftersom användaren då har tillgång till dem från vilken dator som helst som hon loggar in på.