datalagring

  1. – data storage – lagring av data för fram­tida användning. Med data menas här allt som kan lagras på hård­disk eller andra digitala medier. Alltså siffror, text, ljud, foton, video, ritningar och annat. Man brukar skilja mellan lagring och arkivering: lagring görs på hård­diskar eller andra lagringsminnen på ett sådant sätt att lagrade data är tillgängliga utan nämn­värd väntetid. Arkivering görs däremot ofta på billiga men långsamma medier (magnetband, cd, dvd) och innebär längre vänte­tid;
  2. – svensk term för data retention: lagring av data under en förutbestämd tid. Detta kan göras på grund av lagstadgade krav eller som en överenskommelse med kunder eller användare. Se Datalagringsdirektivet. – Man talar också om retention på diskussionsforum och liknande: då menar man att inlägg ligger kvar en bestämd tid innan de tas bort.

– Ordet retention finns på svenska (rimmar på recension), men i lite andra betydelser – se svenska.se.

[datalagring] [lagar] [övervakning] [ändrad 30 september 2022]