bring your own applications

förkortat BYOA – om att anställda utför sina arbets­upp­gifter med hjälp av program som de själva har valt. (I stället för program som arbets­givaren tillhanda­håller.) Uttrycket anspelar på bring your own device, BYOD. Förkortningen BYOS, bring your own software, har samma betydelse.

[applikationer] [it-system] [ändrad 19 april 2018]