choose your own device

(CYOD) – det att de anställda får välja mellan flera slags mobil­tele­foner eller datorer som arbetsgivaren har godkänt och tillhandahåller. Förkortningen CYOD anspelar på BYOD – se bring your own device.

[it-system] [ändrad 5 september 2017]