kentaur

Tecknad bild på en kentaur.(centaur) – människa och dator som löser en uppgift tillsammans. – Benämningen uppstod inom schack, där man talar om kentaurschack (centaur chess), avancerat schack (advanced chess) och cyborg-schack (cyborg chess). Det är en erkänd tävlingsform som lanserades 1998 av schack­stor­mästaren Garry Kasparov (mer i Wikipedia). – Uttrycket har över­förts till andra om­råden, till exempel it‑säkerhet: cyber security centaurs är säkerhets­system som bygger på nära samverkan mellan mänskliga operatörer och algoritmer. Även en del AI‑system kallas för kentaurer. – En kentaur är i grek­isk mytologi en varelse som är hälften människa och hälften häst.

[ai] [it-säkerhet] [jargong] [spel] [21 juni 2017]

Go

  1. – ett programspråk från Google, se Go (programspråk);
  2. – ett annat programspråk, se Go!;
  3. – det nerlagda företaget bakom operativsystemet Penpoint†, se Go Corporation†;
  4. – ett kinesiskt brädspel som anses vara svårare än schack. – I januari 2016 besegrade datorprogrammet AlphaGo från företaget Google DeepMind den euro­pe­iska Go‑mästaren Fan Hui i fem raka omgångar. Det anses minst lika im­po­ne­rande som när IBM:s Deep Blue 1997 besegrade dåvarande världsmästaren Garry Kas­pa­rov i schack. – AlphaGo lär sig spelet genom att man först matar in tusentals partier Go som programmet sedan utgår från för att lära sig vinna. Det är alltså maskin­inlär­ning, inte en matematisk eller logisk analys av spelets alla möjligheter. – Se pressmeddelande från Google (länk). – AlphaGo Zero är en vidareutveckling av AlphaGo. Det bygger enbart på att programmet instrueras i reglerna för Go och sedan får spela mot sig själv. I oktober 2017 meddelade Google att AlphaGo Zero hade besegrat gamla AlphaGo i hundra raka partier. – Se DeepMinds blogg. (DeepMind är dotterbolag till Googles moderbolag Alphabet.)
  5. – se Amazon Go.

[ai] [forskning och experimentell teknik] [nerlagt] [programspråk] [spel] [ändrad 21 mars 2020]

Deep Thought

en dator som byggdes för att spela schack, konstruerad på Carnegie Mellon‑universitetet och vidareutvecklad på 1980‑talet av IBM. – Deep Thought kunde spela schack på stormästarnivå, men den be­segrades 1989 av dåvarande världsmästaren Garry Kasparov. Deep Thought er­sattes på 1990‑talet av Deep Blue, som 1997 besegrade Kasparov. – Namnet Deep Thought är taget från boken Liftarens guide till galaxen av Douglas Adams. Det är en gigantisk superdator, som i den svenska översättningen heter Djupa tanken. Den kommer fram till att svaret på den yttersta frågan är 42.

[spel] [superdatorer] [ändrad 9 maj 2022]