kodstilometri

konsten att avgöra vilken programmerare som har skrivit ett program, eller del av program, genom att identifiera särskiljande drag och mönster i källkoden. Vanligtvis förutsätter analysen att programmets binärkod först dekompileras. Kodstilometri används bland annat i undersökningar av påstådda plagiat och för att identifiera kriminella hackare. Kodstilometri har en historia som går tillbaka åtminstone till 1989 (se Wikipedia). – Läs till exempel denna artikel från 2015. – På engelska: code stylometry. (Se också stilometri.)

[programmering] [5 februari 2019]

General Magic

  1. General Magics märke.

    – ett nerlagt amerikanskt företag som på 1990‑talet arbetade på utveckla en typ av handhållen dator med trådlös datakommunikation och ett speciellt nätverk. – General Magic blev aldrig framgångsrikt, trots att flera ledande företag backade upp satsningen: både Sony och Motorola lanserade kortlivade handhållna datorer för General Magics ope­ra­tiv­system Magic Cap OS. – General Magic grundades 1990 när det fortfarande inte var givet att internet skulle bli det allmänna datornätet, och när handhållna datorer inte var särskilt kraft­fulla. Före­taget utvecklade därför ett nätverk som kunde köras över upp­ring­da tele­fon­linjer och som hade agenter (självständigt arbetande pro­gram) som var distribuerade i nätet och som kunde flytta sig vid behov och besöka och exekveras på anslutna servrar för att samla in, bearbeta och skicka information. Programmen skulle alltså till stor del exekveras i nätet, inte på den handhållna datorn. (Om jag ville veta vilka filmer som visades på en bio skulle min handhållna dator skicka dit en agent som besökte bions server, exekverades där och hämtade informationen och sedan skickade tillbaka den till mig och min handhållna dator.) Detta programmerades med ett programspråk som hette Telescript. – Intresset för General Magics teknik minskade i mitten av 1990‑talet, bland annat för att webben och sökmotorer gjorde systemet med agenter mindre intressant. Företaget lades slutligen ner 2002. – General Magic började 1989 inom Apple som ett försök att realisera visionen Knowledge Navigator†. 1990 avknoppades General Magic från Apple. När Apple 1993 lanserade Newton†, som saknade inbyggd trådlös datakommunikation, tog det udden av intresset för General Magic. – Flera kända personer arbetade på General Magic, bland annat Andy Hertzfeld och Andy Rubin. – Läs mer i Wikipedia;

  2. – ett schweiziskt företag som har tagit över namnet – se generalmagic.com.

[företag] [it-historia] [nerlagt] [ändrad 30 november 2019]

SPECfp

ett gammalt riktmärke för processorers förmåga att göra flyttalsberäkningar. (fp står för floating point, flyttal.) Benämningen används inte längre. Det reviderades i flera omgångar sedan första versionen från 1989. Sista versionen var SPECfp2006, även känd som CFP2006. Numera ingår det i SPEC CPU 2017. Riktmärket har utarbetats av den amerikanska branschorganisationen Standard performance evaluation corporation, SPEC, se spec.org.

[inaktuellt] [testning] [ändrad 9 december 2022]

Unix system laboratories

ett avvecklat dotterföretag till AT&T, an­svarigt för AT&T:s Unix‑verksamhet 19891993. – Unix system laboratories började som en avdelning inom AT&T, Unix soft­ware operation, när AT&T på 1980‑talet kommersialise­rade Unix System V. 1989 blev det ett helägt dotterbolag till AT&T, och 1990 bytte det namn till Unix system laboratories. Det ägde rättigheterna till varumärket Unix och till System V. – Verksamheten och Unix System V såldes 1993 till Novell†, som 1995 sålde det vidare till SCO. – Rättigheterna till varumärket Unix överläts samtidigt till branschorganisationen X/Open†, numera The open group. Därmed upphörde verksamheten.

[företag] [nerlagt] [unix] [ändrad 17 februari 2018]

GPL

general public license – en användarlicens som är knuten till fri mjukvara. Licensen utvecklades 1989 inom GNU‑projektet. – Licensen är utformad för att säkerställa att det som är fri mjukvara alltid ska för­bli fri mjukvara. GPL ger an­vändaren / köparen rätt att fritt sprida och sälja programmet, med eller utan ändringar, men bara på vill­kor att licensvill­koren följer med och är bindande för alla nya användare och köpare. Principen fri mjuk­vara ska gälla i obegränsat antal led. Alla program som på något sätt samverkar med det program som licensen gäller blir också fri mjukvara. (Licensen är ”smittsam”.) – GPL skyddas av upphovsrätten genom en speciell tillämpning av den, se copyleft. – Notera att GPL gäller vid spridning av program. Om man sprider program­kod vidare måste man rätta sig efter licensen, men om man inte sprider koden vidare, utan bara an­vänder den för eget bruk, behöver man inte dela med sig av ändringar och förbättringar. – Se GNU:s webbsidor och se också GPLv3 (GPL version 3). – Läs också om shim. – Läs också om Creative commons, Free art license, GNU Free documentation license, IDDN och kopimi.

[förkortningar på G] [licenser] [ändrad 19 januari 2022]

SANS Institute

en amerikansk samarbetsorganisation för fackfolk inom systemadministration, datasäkerhet och nätverk, grundad 1989. – SANS står för system administration, networking, security. SANS Institute anordnar utbildning, utfärdar certifikat, bedriver forskning och publicerar nyheter och varningar för virus och andra it‑säkerhetsrisker genom Internet storm center. Förutom beskrivningar av aktuella säkerhetshot har SANS rapporter om vad som har hänt med äldre hot, se denna länk. – Se sans.org.

[it-säkerhet] [yrkesorganisationer] [ändrad 16 maj 2018]

NextStep

det nerlagda objektorienterade Unix-baserade operativsystemet till NeXT†‑datorerna, utvecklat av främst Avie Tevanian och Bud Tribble. – Noga räknat var NextStep, som först visades upp 1989, ett grafiskt användargränssnitt och en programutvecklingsmiljö till operativsystemkärnan Mach – jämför med Windows, som först var ett ”skal” till DOS. Next‑datorn blev aldrig någon succé, men NextStep vann respekt genom sin lättanvända och kraftfulla utveck­lings­miljö. NextStep portades därför till andra datortyper, till exempel vanlig PC, medan tillverkningen av själva datorn Next lades ned 1993. – För att sprida NextStep utanför bank- och finansmarknaden, där det snabbt blev populärt, släpptes kopplingen till Mach. NextStep döptes om till OpenStep och skrevs om, så att det kunde köras på andra operativsystem, främst Solaris och Windows NT†. 1997 köpte Apple Next för att använda NextStep som grund för en total omarbetning av Mac OS†. Därmed försvann NextStep / OpenStep som produkt. – Mac OS X (numera macOS) är en vidareutveckling av NextStep, men det är inte kompatibelt med det. – Apple har slutat att utveckla och underhålla NextStep / OpenStep, men GnuStep utvecklas fortfarande.

[it-historia] [unix] [ändrad 17 maj 2023]

Cubase

ett datorprogram för musikskapande. – Användaren kan skapa musik som lagras i datorn genom att spela musiken på elektroniska instrument (som ansluts till datorn med MIDI) eller genom att skriva musiken i noter. – Cubase har funnits sedan 1989, och är ett av de mest spridda programmen för musikskapande. Programmet utvecklades av det tyska företaget Steinberg, som numera ägs av Yamaha. – Cubasis är en version av Cubase för iPad, släppt 2013. Det var tidigare namn på en låg­pris­version av Cubase. – Se steinberg.net/cubase.

[applikationer] [musik] [ändrad 18 september 2021]

ITIL

IT Infrastructure Library – en inofficiell internationell standard för hur man sköter it‑system och it‑tjänster. – ITIL ges ut som böcker eller filer av det brittiska före­taget Axelos (länk). Det finns också kurser och examinationer som gäller ITIL. – ITIL kom från början från en brit­tisk myn­dig­het, dåvarande OGC, Office of govern­ment commerce, numera del av Crown commercial service (länk). De första ITIL-böckerna kom 1989. Från 2013 tillhörde ITIL före­­taget Axelos, som ägdes gemen­­samt av brittiska Cabinet office (mot­svarar ungefär statsrådsberedningen i Sverige) och det brittiska företaget Capita. Sedan 2019 ägs Axelos av företaget PeopleCert (peoplecert.org). – Läs mer på axelos.com/itil. – Se också ITSM.

[förkortningar på I] [it-system] [standarder] [ändrad 5 april 2023]

HCL Notes

tidigare Lotus Notes, IBM Lotus Notes och IBM Notes – under 1990‑talet det ledande programmet i kategorin gruppvara. (Då under varumärket Lotus Notes.) Detta trots att både Novell† (med Groupwise) och Microsoft (med Exchange) försökte ta över. Användningen av Notes har minskat avsevärt sedan dess. – I december 2018 såldes IBM Notes och flera andra IBM‑produkter till indiska HCL Technologies (hcltech.com) för 1,8 miljarder dollar – se pressmeddelande. Det heter numera HCL Notes. – Notes är baserat på ett system av dokument lagrade i databaser, och på den grunden kan varje företag utveckla sina egna applikationer. Genom servern Domino, som kom 1996, anpassades Notes till webben. Namnet Notes används numera bara om klienten, som innehåller färdiga program för e‑post, kalender och liknande. – Notes utvecklades av företaget Iris Associates† för Lotus†, som lanserade programmet 1989. IBM köpte 1995 Lotus, och därmed också Notes, för 3,5 miljarder dollar och började då kalla Notes för IBM Lotus Notes. IBM Lotus Notes bytte sedan hösten 2012 namn till IBM Notes  när IBM avvecklade varumärket Lotus. Då kom också versionen IBM Notes Social edition. Hösten 2017 inledde IBM samarbete med HCL om utveckling av Notes och andra program, och i december 2018 såldes produkterna till HCL, som kallar det för HCL Notes. – Läs också om Verse. – Se HCL:s webbsidor.

[applikationer] [gemensamt arbete] [ändrad 3 oktober 2022]