PenPoint

ett operativsystem för penn­datorer utvecklat runt 1990 av före­taget Go Corporation†. – PenPoint an­vändes i AT&T:s penn­dator Eo† och i några andra penn­datorer. Pen­Point var ett avancerat objekt­orienterat operativsystem, utveck­lat direkt för penndatorer. Utveck­lingen av Pen­Point upp­hörde efter att AT&T först köpte Go 1993 och sedan efter något år slutade tillverka Eo. En bidragande orsak var Microsofts kort­variga satsning på Windows for pen computing.

[nerlagt] [operativsystem] [ändrad 9 februari 2018]