PenPoint

ett operativsystem för penndatorer utvecklat runt 1990 av företaget Go Corporation†. – PenPoint användes i AT&T:s penndator Eo† och i några andra penndatorer. Pen­Point var ett avancerat objektorienterat operativsystem, utvecklat direkt för penndatorer. Utvecklingen av PenPoint upphörde efter att AT&T först köpte Go 1993 och sedan efter något år slutade tillverka Eo. En bidragande orsak var Microsofts kortlivade satsning på Windows for pen computing.

[nerlagt] [operativsystem] [ändrad 9 februari 2018]