EuroHPC joint undertaking

EU-satsning på att bygga superdatorer i världsklass. Satsningen, som tillkännagavs i januari 2018, motiveras med att europeiska organisationer ofta måste anlita datorkapacitet utanför EU för krävande beräkningar. Det ska inte behövas i framtiden. EU och ett antal medlemsländer ska satsa ungefär en miljard euro på projektet, och privata företag är välkomna att bidra. Sverige kommer inte (april 2018) att bidra direkt till satsningen (se artikel i Computer Sweden). Det fullständiga engelska namnet på satsningen är the European high-performance computing joint undertaking. – Se EU:s webbsidor.

[superdatorer] [ändrad 9 april 2018]

superdator

avancerad dator för invecklade vetenskapliga och tekniska beräkningar. Typiskt är att superdatorer är avsedda för områden som meteorologi, rymdfart och oljeprospektering, där beräkningarna inte bara är omfattande utan också komplexa: datorn upprepar (itererar) beräkningar för att successivt nå fram till ett användbart svar. – Den klassiska stordatortillverkaren är Cray. Crays legendariska superdatorer var specialkonstruerade datorer med speciella processorer för så kallade vektor‑beräkningar. De var gjorda för att klara komplicerade beräkningar snabbt, till skillnad från stordatorerna som gjorde många enkla beräkningar snabbt. – Rent praktiskt har det sedan 00‑talet blivit praktiskt taget omöjligt att få enskilda processorer att räkna snabbare: de drar då orimligt mycket ström och blir överhettade. För att få snabbare beräkningar måste man dela upp dem på flera processorer. De klassiska superdatorerna har därför trängts undan av parallelldatorer (massivt parallella system). De består av många sammankopplade datorer, ofta med vanliga processorer. (Se också kluster.) Ordet superdator syftar numera oftast på sådana system. Numera talar man ofta också om high‑performance computing, HPC, på svenska högpresterande datorer.

[superdatorer] [ändrad 3 maj 2018]

Cray Research

tidigare namn på superdator-tillverkaren som nu heter Cray Inc. – Cray Research grundades 1972 av Seymour Cray, som lämnade företaget 1989. 1996 köptes Cray Research av SGI (tidigare Silicon Graphics), som sålde avdelningen för super­servrar till Sun† (numera del av Oracle). 1999 gjorde SGI om Cray Research till ett fri­stående dotter­bolag och sålde det kort därefter till Tera Computer. Cray Research och Tera Computer slogs i mars 2000 ihop till Cray Inc.

[superdatorer] [ändrad 24 januari 2018]

Cray, Seymour

legendarisk superdator-­konstruktör, 1925—1996. – Seymour Cray utvecklade under 1950-talet datorer för vetenskapligt arbete på Electronic Research Associates, och grundade 1957 Control Data Corporation. 1972 slutade han där och grundade Cray Research. Han slutade där 1989 och grundade då Cray Computer Corporation, som lades ned 1994 utan att ha sålt några datorer. Kort efter att Cray hade grundat ytterligare ett företag, SRC Company (senare SRC Computers†), dog han 1996 i en bilolycka.

[personer] [seymour cray] [superdatorer] [ändrad 24 januari 2018]

Control Data

datorföretag, grundat 1957 av Seymour Cray. Före­taget var med sina högpresterande datorer under 1960‑talet en all­varlig kon­kurrent till IBM. När Seymour Cray lämnade företaget 1972 fick Control Data allt svårare att hävda sig mot IBM och Seymour Crays nya före­tag, Cray Research. Control Data slutade då att till­verka datorer, gick över till system­integration och köptes 1999 upp av dåvarande Syntegra, ett dotter­bolag till BT. Verksamheten ingår nu i BT Global Services (länk).

[superdatorer] [uppköpt] [ändrad 24 januari 2018]