Folding@home

(FAH) – ett projekt för analys av proteinveckning, genomfört i ett distribuerat nätverk av frivilliga deltagares datorer. – Folding@home har fått aktualitet under Coronapandemin våren 2020 eftersom ett av dess delprojekt är att undersöka Coronaviruset. Alla som vill kan ansluta sig till Folding@home genom att ladda ner dess program och köra det på en internetansluten dator. Projektet har i maj 2020 mer än en miljon deltagare och den sammanlagda kapaciteten hos de medverkande datorerna uppges överträffa världens snabbaste superdatorer. I maj 2020 nådde Folding@home en beräkningskapacitet på 3,2 exaflops. – Proteinveckning är ett beräkningsmässigt svårt problem: proteiner kan ses som långa kedjor av aminosyror, men de rullar ihop sig, ungefär som en härva av taggtråd, och deras kemiska egenskaper bestäms av vilka aminosyror som är ytterst och alltså kan interagera med andra molekyler. Det räcker alltså inte att veta vilka aminosyror som ingår. Det är en obesvarad fråga hur ett protein kan ”veta” hur det ska veckla ihop sig, trots att det finns miljoner möjliga sätt. – Projektet Folding@home samordnas av Washington university school of medicine in St. Louis medicine.wustl.edu/ i samarbete med många forskningsinstitutioner och företag. – Se foldingathome.org. – Jämför med SETI@home†.

[forskningsprojekt] [hälsa] [program för gemensamt arbete] [12 maj 2020]

EuroHPC joint undertaking

EU-satsning på att bygga superdatorer i världsklass. Satsningen, som tillkännagavs i januari 2018, motiveras med att europeiska organisationer ofta måste anlita datorkapacitet utanför EU för krävande beräkningar. Det ska inte behövas i framtiden. EU och ett antal medlemsländer ska satsa ungefär en miljard euro på projektet, och privata företag är välkomna att bidra. Sverige kommer inte (april 2018) att bidra direkt till satsningen (se artikel i Computer Sweden). Det fullständiga engelska namnet på satsningen är the European high-performance computing joint undertaking. – Se EU:s webbsidor.

[superdatorer] [ändrad 9 april 2018]

superdator

avancerad dator för invecklade vetenskapliga och tekniska beräkningar. Typiskt är att superdatorer är avsedda för områden som meteorologi, rymdfart och oljeprospektering, där beräkningarna inte bara är omfattande utan också komplexa: datorn upprepar (itererar) beräkningar för att successivt nå fram till ett användbart svar. – Den klassiska stordatortillverkaren är Cray. Crays legendariska superdatorer var specialkonstruerade datorer med speciella processorer för så kallade vektor‑beräkningar. De var gjorda för att klara komplicerade beräkningar snabbt, till skillnad från stordatorerna som gjorde många enkla beräkningar snabbt. – Rent praktiskt har det sedan 00‑talet blivit praktiskt taget omöjligt att få enskilda processorer att räkna snabbare: de drar då orimligt mycket ström och blir överhettade. För att få snabbare beräkningar måste man dela upp dem på flera processorer. De klassiska superdatorerna har därför trängts undan av parallelldatorer (massivt parallella system). De består av många sammankopplade datorer, ofta med vanliga processorer. (Se också kluster.) Ordet superdator syftar numera oftast på sådana system. Numera talar man ofta också om high‑performance computing, HPC, på svenska högpresterande datorer.

[superdatorer] [ändrad 3 maj 2018]

Cray Research

tidigare namn på superdator-tillverkaren som nu heter Cray Inc. – Cray Research grundades 1972 av Seymour Cray†, som lämnade företaget 1989. 1996 köptes Cray Research av SGI† (tidigare Silicon Graphics), som sålde avdelningen för super­servrar till Sun† (numera del av Oracle). 1999 gjorde SGI om Cray Research till ett fri­stående dotterbolag och sålde det kort därefter till Tera Computer. Cray Research och Tera Computer slogs i mars 2000 ihop till Cray Inc.

[superdatorer] [ändrad 24 januari 2018]