Alphabet

moderbolag till Google, grundat i augusti 2015. – Alpha­bet är moder­bolag för sådana verk­sam­heter som inte har att göra med Googles sök­motor. Alpha­bet ska till exempel bli moder­bolag för verk­sam­heten i Google X, som utveck­lingen av förar­lösa bilar och sats­ningen på livs­veten­skaper. (Se Googles blogg: länk.) Namnet Alpha­bet ska inte användas på konsu­ment­pro­dukter, men i fort­sätt­ningen ska Google börs­noteras som Alphabet. Sök­motorn heter fort­farande Google. – Se abc.xyz.

[företag] [ändrad 13 april 2017]