Alphabet

moderbolag till Google, grundat i augusti 2015. – Alpha­bet är moder­bolag för sådana verk­sam­heter som före augusti 2015 ägdes av Google, och som inte har att göra med Googles sök­motor. Alpha­bet är exempel moder­bolag för verksamheten i Google X, som utvecklingen av förar­lösa bilar och satsningen på livs­veten­skaper. (Se Googles blogg: länk.) Namnet Alpha­bet ska inte användas på konsumentprodukter, men i fortsättningen ska Google börs­noteras som Alphabet. Sök­motorn heter fort­farande Google. – Se abc.xyz.

[företag] [ändrad 21 juni 2020]