Taleb, Nassim Nicholas

(1960) – libanesisk-amerikansk författare och riskanalytiker. – Taleb är känd för att ha lanserat begreppen svart svan och antifragilitet. Hans böcker säljer i stora upplagor. Han är en skarp kritiker av traditionella metoder för riskbedömning och statistisk analys. I boken Skin in the game (länk) från 2018 hävdar han att man inte bör sätta tilltro till bedömningar gjorda av så kallade experter, om experterna inte har något att förlora på att ha fel – ”no skin in the game”. – Intervju från maj 2019 i Dagens Nyheter: länk (bakom betalvägg). – Talebs webbsida är fooledbyrandomness.com.

[nassim nicholas taleb] [personer] [riskbedömning] [sannolikhet] [ändrad 1 juni 2019]

antifragility

antifragilitet – det att något blir bättre och starkare av oreda, störningar och skador (till en gräns). – Uttrycket antifragility myntades av Nassim Nicholas Taleb och beskrevs i hans bok Antifragile: Things that gain from disorder från 2012. Det används i beskrivningar av kraven på stora it-system, som de som driver sociala medier. De måste vara utformade så att de klarar väntade och oväntade förändringar och påfrestningar utan att sluta fungera.

[it-system] [ändrad 1 juni 2019]

svart svan

  1. – (black swan) – osannolik händelse som, om den inträffar, får om­fat­tande konse­kvenser. En ”svart svan” är extremt osannolik enligt en potenslag. Men den kan inträffa. – Be­näm­ningen svart svan i denna betydelse kommer från boken The black swan från 2007 av Nassim Nicholas Taleb. – Se också drak­kung, grå noshörningden långa svansen, Paretoprincipen­, svart elefant och Zipfs lag;
  2. – benämning på ett logiskt fel: eftersom man bara har sett vita svanar drar man slut­satsen att svarta svanar inte finns. (De finns, men är säll­synta – se denna länk.)

[riskbedömning] [sannolikhet] [ändrad 1 juni 2019]

normalfördelningskurva

Bild av normalfördelningskurva.
Normalfördelnings- kurva. Antalet förekomster anges på höjden (y-axeln) och värdet från lågt till högt på x-axeln (liggande). Den raka linjen i mitten visar att värdet i mitten (till exempel medellängd) också är det vanligaste. Men så är det inte alltid.

kurva som beskriver den fördelning av värden som i statistik anses mest sannolik. – Kurvan har formen av en kulle eller en kyrk­klocka och kallas därför på engelska för bell curve. – Exempel: De flesta vuxna personer är runt medellängd, medan det finns få som är ovanligt långa eller ovanligt korta. En kurva över den vuxna befolk­ningens kropps­längd med kroppslängd på den liggande axeln och antal personer på den stående axeln skulle likna en normalfördelnings­kurva. Kullen eller bulan i mitten representerar de medel­långa. ”Svansarna” längst till vänster och höger representerar antalet mycket korta respektive mycket långa. – Från början var kurvan en rent mate­ma­tisk konstruktion, uttänkt av matematikern Carl Friedrich Gauss. Den visar sannolikheten för olika utfall i teoretiska experiment, som när man till exempel singlar slant många gånger. Det var först senare som den fick användning i tillämpad statistik. – I boken Den svarta svanen (2012, The black swan, 2007) kriti­se­rade Nassim Nicholas Taleb använd­ningen av normal­fördel­nings­kurvan i analys och prognoser. – Se också independently and identically distributed. – På engelska: normal distri­bution curve, bell curve eller gaussian curve; ofta bara Gaussian.

[statistik] [ändrad 1 juni 2019]