independently and identically distributed

antagandet att alla data i statistisk analys kan passas in i en normalfördelningskurva, och att varje värde som tillkommer är oberoende av de tidigare. Så är ofta inte fallet. – Förkortas IID, iid eller i. i. d. På svenska: oberoende och likafördelade, förkortat OLF.– Se också svart svan.

[statistik] [ändrad 5 augusti 2019]