independently and identically distributed

antagandet att alla data i statistisk analys kan passas in i en normalfördelningskurva, och att varje värde som tillkommer är oberoende av de tidigare. Men så är ofta inte fallet. – Förkortas IID, iid eller i. i. d. På svenska: oberoende och likafördelade, förkortat OLF.– Se också svart svan och ludiskt felslut.

[statistik] [ändrad 12 april 2020]