Paretoprincipen

Paretodiagram som åskådliggör Pareto-principen. Den svarta linjen visar ackumulerat värde.
Paretodiagram som åskådliggör Pareto-principen. Den svarta linjen, som planar ut, visar ackumulerat värde.

(the Pareto principle) – ”20 procent av orsakerna står för 80 procent av effekt­erna.” – 20 procent av kunderna står för 80 procent av för­sälj­ningen, de rikaste 20 procenten av befolk­ningen äger 80 procent av alla pengar, 20 procent av problemen tar 80 procent av tiden att lösa. – Pareto­prin­cipen är därför också känd som 80‑20‑regeln. Det är en iakt­ta­gelse som stämmer ungefär i många fall, inte en exakt lag. – Ett diagram som visar för­del­ningen med orsakerna (i bred bemärkelse) på längd­axeln och effekterna på höjd­axeln kallas för Pareto­diagram. Ett Pareto­diagram som åskådliggör Paretoprincipen har en stor kropp i ena änden (80 procent av effekterna på höjdaxeln) medan större delen av diagram­met är en lång smal svans (20 procent av effekterna på höjd­axeln, men 80 procent av orsakerna på längdaxeln). – I företagsekonomi har principen använts som moti­ve­ring för att satsa på de 20 pro­centen och strunta i resten. Detta har ifrågasatts – se den långa svansen. – Se också drak­kung, potenslag, svart svan och Zipfs lag. – Läs också om DSDM. – Prin­cipen är upp­kallad efter den itali­enska ekonomen och indus­tria­listen Vilfredo Pareto (1848—1923, se Wikipedia).

[lagar] [statistik] [ändrad 23 december 2017]