drakkung

en viktig händelse som inträffar oväntat ofta. – En drakkung inträffar betydligt oftare än den skulle göra om den följde en potenslag: potens­lagar säger att ju större eller mer bety­delse­fulla händelser är, desto mer sällan inträffar de. En så kallad svart svan är en stor händelse som är så ovanlig att vi gör misstaget att tro att den inte kommer att inträffa alls; en drakkung kan vara lika stor och bety­delse­full som en svart svan, men inträffar oftare. – Fors­karna Hugo Caval­cante i Brasilien och Daniel Gauthier i USA har utveck­lat en metod att i förväg upptäcka att en drakkung kommer att inträffa, se denna artikel. – Drak­kungar är figurer i kinesisk myto­logi. På engelska: dragon king. – Se också den långa svansen, Pareto­prin­cipen och Zipfs lag.

[sannolikhet] [ändrad 11 december 2017]