sharewashing

(delningssvada) – framställande av betalda tjänster som en form av delning (sharing). Uttrycket anspelar på whitewashing, på svenska skönmålning.

[fildelning] [jargong] [ord på –washing] [ändrad 31 januari 2022]

greenwashing

”grönmålning” – framhållande en produkts miljövänliga aspekter, vare sig det är befogat eller inte. (Eller för att dra uppmärksamheten från annat). Uttrycket anspelar på whitewashing – skönmålning.

[jargong] [marknadsföring] [ord på –washing] [ändrad 9 juni 2020]

Googlewashing

förskjutning av ett ords huvudbetydelse när man söker på Google (eller någon annan sökmotor): till exempel att en sökningwindows ger hänvisningar till operativsystemet, inte till fönster, eller att en sökning på apple ger hänvisningar till Apple, inte till äpplen. (Ordet Googlewashing anspelar på brainwashing – hjärntvätt. I andra sammanhang kan -washing betyda skönmålning.)

[språktips] [sökmotorer] [ord på –washing] [ändrad 31 januari 2022]